26009 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel regels inzake het combineren van arbeid en zorg

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 23 april 1998 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Bijleveld-Schouten (CDA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om regels te stellen teneinde de mogelijkheden voor het combineren van zorgtaken en arbeid te vergroten.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Bijleveld-Schouten houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met het stellen van regels inzake het combineren van arbeid en zorg

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel is een nota van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

3.

Documenten

(8 stuks)

2 23 april 1998, geleidende brief, nr. 1     KST29377
Geleidende brief bij initiatief-wetsvoorstel over regelingen voor het combineren van arbeid en zorg
publicatie: 29 april 1998
 
2 23 april 1998, voorstel van wet, nr. 2     KST29378
Voorstel van wet
publicatie: 29 april 1998
 
2 23 april 1998, memorie van toelichting, nr. 3     KST29379
Memorie van toelichting
publicatie: 29 april 1998
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.