27202 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Valk en Eurlings - Telefoneren tijdens het besturen van een motorrijtuig

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22 juni 2000 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Valk (PvdA) i en Eurlings (CDA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen over het telefoneren tijdens het besturen van een motorrijtuig.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Valk en Eurlings tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het telefoneren tijdens het besturen van een motorrijtuig

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee nota's van wijziging en een nota van verbetering ingediend.

3.

Documenten

(10 stuks)

2 22 juni 2000, brief, nr. 1     KST46686
Brief bij de aanbieding van het voorstel van wet
publicatie: 28 juni 2000
 
2 22 juni 2000, voorstel van wet, nr. 2     KST46687
Voorstel van wet
publicatie: 28 juni 2000
 
2 22 juni 2000, memorie van toelichting, nr. 3     KST46688
Memorie van toelichting
publicatie: 28 juni 2000
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.