Nader rapport

Een nader rapport is een document dat door een minister wordt uitgebracht tijdens de voorbereidingen van een wetsvoorstel. In het nader rapport staat de reactie van de minister op het advies van de Raad van State i over een wetsvoorstel.

Naar aanleiding van dit advies kunnen er namelijk wijzigingen worden aangebracht in het wetsvoorstel. In het nader rapport motiveert de minister hoe met dit advies wordt omgegaan.

Voor het beoordelen van een wetsvoorstel is het nader rapport een belangrijk document. De tekst begint met de vermelding van het advies van de afdeling Advisering van de Raad van State. Deze tekst is cursief gedrukt. Daarna volgt de reactie van de minister. Aan het eind van het document verzoekt de minister om het nader rapport, samen met het advies en het wetsvoorstel, naar de Tweede Kamer te sturen.

Het Nader Rapport is de reactie van de minister op het advies, dat de afdeling advisering van de Raad van State naar aanleiding van een wetsvoorstel heeft uitgebracht. De bewindspersoon geeft aan in hoeverre hij het advies van de Raad van State volgt en/of in hoeverre naar aanleiding van het advies wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijk voorstel zijn aangebracht.

Het advies van de Raad van State en het nader rapport worden in een document uitgebracht onder de naam 'advies Afdeling advisering Raad van State en Nader Rapport'. De tekst van het advies is cursief gedrukt. Daarna volgt telkens de reactie van de minister. Op deze manier is voor de lezer makkelijk te zien hoe de minister met verschillende aspecten van het advies omgaat.

Het 'advies Afdeling advisering Raad van State en Nader Rapport' worden tegelijkertijd met het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

NB: we moeten nog even uitzoeken hoe dit zit met initiatiefwetten: volgens mij wordt dan wel eerst het wetsvoorstel aanhangig gemaakt en naar de Raad van State gestuurd. Dan maakt de Raad van State een advies en stuurt dat naar de initiatiefnemer die daar dan op kan reageren op; dezelfde als hierboven beschreven. Verschil zit er dus dat bij initiatieven het wetsvoorstel al openbaar is. Dat weet ik niet zeker en ik moet dat molrgen even nakijken, maar misschien weet Bert dat ook wel uit zijn hoofd.

 

<- advies Raad van State ***************** versturen nader rapport naar de Tweede Kamer ->

Meer over