Primair gemeenschapsrecht

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het primaire gemeenschapsrecht vormt het fundament van de Europese samenwerking. Dit onderdeel van het Europese recht i bestaat uit de verdragen i waarmee de Europese Unie i (EU) en haar voorgangers zijn opgericht en uitgebreid.

De oprichtingsverdragen, de verschillende toetredingsverdragen en de daaropvolgende aanvullingen en wijzigingen bevatten de fundamentele rechtsnormen over de doelstellingen, de organisatie en de werkwijze van de EU.

In de huidige vorm is het primaire gemeenschaprecht gebaseerd op de volgende twee verdragen:

Op het primaire gemeenschapsrecht is het secundaire gemeenschapsrecht i gegrondvest.