Europees Recht - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 12 augustus 2020
kalender

Europees Recht

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het Europese recht omvat het recht van de Europese Unie i (EU-recht) en het recht van de Europese Gemeenschappen i (EG-recht of gemeenschapsrecht). Het wordt gevormd door de EU- en EG-verdragen (het primaire gemeenschapsrecht), door daarvan afgeleid recht, zoals verordeningen i en richtlijnen i (het secundaire gemeenschapsrecht), door internationale overeenkomsten en door het ongeschreven recht dat wordt toegelicht door uitspraken van het Europese Hof van justitie (de zogenaamde jurisprudentie).

    Dit onderdeel van het Europese recht bestaat uit de zogenaamde algemene rechtsbeginselen. Dat zijn basisopvattingen over recht en rechtvaardigheid. Net als iedere andere rechtsorde kan ook de Europese Unie i niet uitsluitend uit geschreven normen bestaan. Voor de oplossing van bepaalde problemen zijn ongeschreven rechtsregels noodzakelijk.


1.

Toegang tot regelgeving

2.

Kwaliteit teksten regelgeving

Sinds de Europese Raad van Edinburgh (1992) is erkend dat het nodig is om betere wetteksten te hebben, dat wil zeggen, teksten die duidelijker, eenvoudiger en wetgevingstechnisch verantwoord zijn.

3.

Meer informatie