Eerste Kamerfractie Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)

De Onafhankelijke Senaatsfractie i (OSF) was van 1999 t/m 2023 ononderbroken vertegenwoordigd in de Eerste Kamer i. Het ging steeds om één zetel. Na de Eerste Kamerverkiezingen van 2023 i ging de partij verder als OPNL i.

De OSF was een samenwerkingsverband van enkele regionale partijen met een gezamenlijke kandidatenlijst voor de Eerste Kamer.

1.

Historisch overzicht fractievoorzitters

In onderstaand overzicht zijn de drie laatste fractievoorzitters opgenomen. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.

fotonaam fractievoorzitteraanvang functieeinde functie
Ton RavenA.C.M. (Ton) Raven20212023
Germ GerbrandyG. (Germ) Gerbrandy20192021
Hoeve, ten OSFH. (Henk) ten Hoeve20152019
 

Meer over