Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF)

Met dank overgenomen van Parlement.com.
Logo OSF

De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) was een landelijk samenwerkingsverband van regionale partijen. De partij werd opgericht in 1999 en zetelde tot 2023 in de Eerste Kamer. In 2020 is de naam van de partij opgegaan in OPNL i (Onafhankelijke Politiek Nederland).

Oprichter van de partij was Marten Bierman i. Het platform ontstond met het oog op de Eerste Kamerverkiezingen i. De leden daarvan worden verkozen door de leden van de Provinciale Staten. OSF wilde een stem geven aan lokale partijen in de Provinciale Staten.

1.

Kerngegevens Onafhankelijke Senaatsfractie

Partijnaam

Onafhankelijke Senaatsfractie

Datum van oprichting

22 maart, 1999

Website

www.osf.nl

Politiek leider

Ton Raven i

Partijvoorzitter

Durk Stoker

Wetenschappelijk instituut

Wetenschappelijk Bureau van de OSF

Scholingsinstituut

Stichting Ir Marten Bierman

Jongerenorganisatie

-

Europese partij

-

2.

OSF en Eerste Kamerverkiezingen

Jaar

Lijsttrekker

Kandidaten

Zetels

2019

Germ Gerbrandy

Lijst 2019 i

1

2015

Henk ten Hoeve

Lijst 2015

1

2011

Kees de Lange

Lijst 2011

1

2007

Henk ten Hoeve

Lijst 2007

1

2003

Fons Zinken

Lijst 2003

1

1999

*

*

1

1995

*

*

1

 • (nog) niet beschikbaar

In de databank van de Kiesraad vindt u meer informatie over de OSF en de Eerste Kamerverkiezingen.

3.

Beginselen

OSF nam naar eigen zeggen de kwaliteit van bestaan in en rond dorp en stad als uitgangspunt van de partij. 'Lokale waarden' en 'leefbaarheid' waren daarbij de kernwoorden.

De OSF verzetete zich onder andere tegen van bovenaf opgelegde gemeentelijke herindelingen, annexaties en grootschalige projecten als de Betuweroute.

4.

Bestuursvorm

De OSF bestond uit 12 aangesloten lokale politieke partijen. De aangesloten politieke partijen hadden stemrecht op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de partij.

De OSF was een samenwerkingsverband van de volgende provinciale partijen:

 • Fryske Nasjonale Party
 • Groninger Belang
 • Lokaal-Brabant
 • Lokaal-Limburg
 • Lokale Partijen Gelderland
 • Lokale Partijen Zuid-Holland
 • Onafhankelijke Politiek-NH
 • Partij voor Zeeland
 • Provinciaal Belang Fryslan
 • Sterk Lokaal Drenthe
 • Sterk Lokaal Flevoland
 • U26 Gemeenten

5.

Historische ontwikkeling

De OSF werd opgericht in 1999 als vertegenwoordiging van De Groenen en diverse regionale partijen in de Eerste Kamer. In 2023 ging de partij op in OPNL i (Onafhankelijke Politiek Nederland).

 

Meer over

Kijk voor meer informatie over de OSF op de website van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.