Tweede Kamercommissie voor Justitie (JUST) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 5 april 2020
kalender

Tweede Kamercommissie voor Justitie (JUST)

Deze Tweede Kamercommissie i was belast met de voorbereiding van de parlementaire behandeling van wetsvoorstellen op het terrein van justitie. De commissie voerde geregeld overleg met de bewindslieden van Justitie over hun beleid. Dit betrof onder andere het beleid inzake vreemdelingen en asielzoekers, de criminaliteitsbestrijding en het gevangeniswezen.

Andere onderwerpen waar zij zich mee bezighield waren onder meer de modernisering van de rechtelijke macht, de kinderbescherming, de bestrijding van seksueel misbruik en slachtofferzorg.

De vaste commissie is opgegaan in de Commissie voor Veiligheid en Justitie i.

 

Meer over