Tweede Kamercommissie voor Justitie (JUST)

Deze Tweede Kamercommissie i was belast met de voorbereiding van de parlementaire behandeling van wetsvoorstellen op het terrein van justitie. De commissie voerde geregeld overleg met de bewindslieden van Justitie over hun beleid. Dit betrof onder andere het beleid inzake vreemdelingen en asielzoekers, de criminaliteitsbestrijding en het gevangeniswezen.

Andere onderwerpen waar zij zich mee bezighield waren onder meer de modernisering van de rechtelijke macht, de kinderbescherming, de bestrijding van seksueel misbruik en slachtofferzorg.

De vaste commissie is opgegaan in de Commissie voor Veiligheid en Justitie i.

 

Meer over

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2010-02-05 32317 - JBZ-raad i  
2009-10-02 32175 - Huwelijks- en gezinsmigratie  
2009-09-18 32144 - Herziening Wet arbeid vreemdelingen  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2010-12-06 32339 - Implementatie van richtlijn nr. 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten i groen vinkje
2010-10-05 32527 - Samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland i rood kruisje
2010-09-22 32512 - Aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders i groen vinkje

3.

Dossiers (begrotingen)

2017-09-19 34775 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2018 i groen vinkje
2010-06-01 32395 VI - Wijziging begroting Justitie 2010 (Voorjaarsnota) groen vinkje
2009-11-27 32222 VI - Wijziging begroting Justitie 2009 (Najaarsnota) groen vinkje

4.

Dossiers (overige)

2011-08-25 32381 - Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2009  
2010-09-24 32513 - Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer 2010-2011  
2010-07-27 32452 - EU-voorstel Richtlijn seizoensarbeiders COM(2010)379