Bureau van het Europees Parlement

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het Bureau bestaat uit de Voorzitter i van het Europees Parlement i, veertien ondervoorzitters en vijf quaestoren. Het stelt de raming van de begroting van het Parlement op en regelt alle administratieve, personeels- en organisatorische kwesties.

1.

Werkwijze

Bij de beraadslagingen van het Bureau geeft bij gelijkheid van stemmen de stem van de Voorzitter de doorslag. De quaestoren hebben een raadgevende stem in het Bureau.

2.

Samenstelling en organisatie

De leden van het Bureau worden door de plenaire vergadering i gekozen voor twee en een half jaar. Deze ambtstermijn kan met dezelfde duur worden verlengd.

Het Bureau wordt terzijde gestaan door het Secretariaat-Generaal i en zijn diensten.