Voorzitter Europees Parlement (EP-voorzitter)

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Roberta Metsola
Bron: European Union, 2022

De Voorzitter geeft leiding aan alle activiteiten van het Parlement i. Zij zit de plenaire vergaderingen en de vergaderingen van de Conferentie van voorzitters i voor. Ook vertegenwoordigt zij het Parlement naar buiten toe, met name in de internationale betrekkingen.

De huidige voorzitter van het Europees Parlement is Roberta Metsola-Tedesco Triccas i

1.

Taken

 • De Voorzitter geeft leiding aan alle activiteiten van het Parlement, zit de plenaire vergaderingen i voor en stelt de begroting vast.
 • De Voorzitter ondertekent samen met de fungerend voorzitter van de Raad alle via de gewone wetgevingsprocedure i genomen wetgevingsbesluiten.
 • De Voorzitter is de institutionele vertegenwoordiger van het Parlement in de buitenwereld en in de betrekkingen met andere instellingen van de EU i.
 • De Voorzitter zit de plenaire vergaderingen van het Parlement en de vergaderingen van de Conferentie van fractievoorzitters en het Bureau i van het Parlement voor.
 • De Voorzitter is verantwoordelijk voor de toepassing van het Reglement i van het Parlement en ziet uit dien hoofde toe op alle activiteiten van het Parlement en zijn organen.
 • De Voorzitter vertegenwoordigt het Parlement in alle juridische aangelegenheden.
 • De Voorzitter voert in de Europese Raad i, vóór iedere bijeenkomst, het woord. Zij belicht het standpunt van het Parlement over de agendapunten in het kader van een debat met de staatshoofden en regeringsleiders.
 • De Voorzitter vertegenwoordigt het Parlement in zijn internationale betrekkingen en legt in dat kader binnen en buiten de EU officiële bezoeken af.
 • De Voorzitter stelt de EU-begroting na goedkeuring in tweede lezing door het Parlement via ondertekening vast. In de loop van de begrotingsprocedure treedt zij op als voorzitter van de delegaties voor het overleg tussen EP en Raad.
 • De Voorzitter zit in het kader van de gewone wetgevingsprocedure i eventueel het bemiddelingscomité i voor.
 • De Voorzitter neemt bij intergouvernementele conferenties ter herziening van de Verdragen deel aan de vergaderingen van de regeringsvertegenwoordigers op ministerieel niveau.
 • De Voorzitter vormt met de fractievoorzitters en twee vertegenwoordigers van de parlementsleden die niet tot een fractie behoren de Conferentie van voorzitters i; het politieke bestuursorgaan van het Parlement.

2.

Verkiezing

Om de tweeënhalf jaar wordt een nieuwe voorzitter voor het Europees Parlement verkozen. Deze komt uit één van de leden van het parlement. Voor de verkiezing mag ieder lid zich kandidaat stellen. Een voorwaarde is dat bij de voordracht een fractie van minimaal veertig leden moet instemmen. De voorzitter wordt bij geheime stemming i gekozen.

De kandidaat die na een aantal stemrondes de absolute meerderheid haalt, dus minimaal 353 stemmen, wordt de nieuwe voorzitter. Als dat na drie stemrondes nog steeds niet is gelukt, komt er een vierde ronde tussen de twee beste kandidaten die bij de derde stemronde het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Zodra de voorzitter is gekozen, wordt het voorzitterschap overgedragen door de voormalige voorzitter. De nieuwe voorzitter zal vervolgens een openingstoespraak houden. Hiermee start de nieuwe voorzitter haar ambtstermijn van tweeënhalf jaar.

Het kan ook voorkomen dat de voorzitter vóór het verstrijken van zijn termijn al moet worden vervangen. In de eerste plaats zal haar positie door de oud-voorzitter worden overgenomen. De vervanger vult slechts de periode van de ambtstermijn van haar voorganger.

Naast de voorzitter zijn er ook veertien ondervoorzitters. Wanneer de voorzitter afwezig is, kunnen de ondervoorzitters hem of haar vervangen. De verkiezing van de ondervoorzitters vindt plaats na de verkiezing van de voorzitter. De ondervoorzitter wordt gekozen met behulp van een stembriefje. Uiteindelijk bepaalt de volgorde waarop de ondervoorzitters zijn gekozen, de volgorde op de ranglijst.

3.

Overzicht voorzitters

In het verleden waren de Nederlanders Piet Dankert i (1982-1984) en Cees Berkhouwer i (1973-1975) voorzitter van het Europees Parlement.

 

Voorzitter

Periode

Politieke kleur

Land

Roberta Metsola i

2022-heden

christendemocraat

Malta

David-Maria Sassoli i

2019-2022

sociaaldemocraat

Italië

Antonio Tajani i

2017-2019

christendemocraat

Italië

Martin Schulz i

2012-2017

sociaaldemocraat

Duitsland

Jerzy Buzek i

2009-2012

christendemocraat

Polen

Hans-Gert Pöttering i

2007-2009

christendemocraat

Duitsland

Josep Borrell i

2004-2007

sociaaldemocraat

Spanje

Pat Cox

2002-2004

liberaal

Ierland

Nicole Fontaine

1999-2002

christendemocraat

Frankrijk

José Maria Gil-Robles

1997-1999

christendemocraat

Spanje

Klaus Hänsch

1994-1997

sociaaldemocraat

Duitsland

Egon A. Klepsch

1992-1994

christendemocraat

Duitsland

Enrique Barön Crespo

1989-1992

sociaaldemocraat

Spanje

Lord Plumb

1987-1989

conservatief

Verenigd Koninkrijk

Pierre Pflimlin

1984-1987

christendemocraat

Frankrijk

Piet Dankert i

1982-1984

sociaaldemocraat

Nederland

Simone Veil

1979-1982

liberaal

Frankrijk

voor rechtstreekse verkiezing

     

Emilio Colombo

1977-1979

christendemocraat

Italië

Georges Spénale

1975-1977

sociaaldemocraat

Frankrijk

Cees Berkhouwer i

1973-1975

liberaal

Nederland

Walter Behrendt

1971-1973

sociaaldemocraat

Duitsland

Mario Scelba

1969-1971

christendemocraat

Italië

Alain Poher

1966-1969

christendemocraat

Frankrijk

Victor Leemans

1965-1966

christendemocraat

België

Jean Duvieusart

1964-1965

christendemocraat

België

Gaetano Martino

1962-1964

liberaal

Italië

Hans Furler

1960-1962

christendemocraat

Duitsland

Robert Schuman i

1958-1960

christendemocraat

Frankrijk

Hans Furler

1956-1958

christendemocraat

Duitsland

Giuseppe Pella

1954-1956

christendemocraat

Italië

Alcide de Gasperi

1954

christendemocraat

Italië

Paul Henri Spaak i

1952-1954

socialist

België

4.

Juridisch kader

De Voorzitter van het Europees Parlement vindt zijn basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU i), artikel 14 i. Nadere details staan in het Reglement van Orde.

Meer informatie