EP-Commissie Regionale ontwikkeling (REGI)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het beleid ter versterking van minder welvarende regio's, en de steun aan deze regio's uit het Cohesiefonds i.

De commissie bestaat uit 43 leden. De belangrijkste taak van de commissie is het mede-ontwikkelen van het beleid regionale ontwikkeling en cohesie en het controleren en vaststellen van de uitgaven uit de fondsen die hiervoor bestemd zijn. Ook beoordeelt zij de gevolgen van andere beleidsterreinen van de Europese Unie die raken aan regionale ontwikkeling en cohesie.

1.

Werkzaamheden

Specifiek is de commissie medeverantwoordelijk voor:

 • 1. 
  de ontwikkeling en werking van het beleid van de Europese Unie waar het gaat om regionale ontwikkeling en cohesie.
 • 2. 
  het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds en de overige instrumenten die te maken hebben met het regionaal beleid van de Unie.
 • 3. 
  de evaluatie van de gevolgen van andere beleidsvormen van de Unie die te maken hebben met economische en sociale samenhang in de EU.
 • 4. 
  coördinatie van de structuurfondsen van de Unie.
 • 5. 
  de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid.
 • 6. 
  ultraperifere regio's en eilanden, maar ook grensoverschrijdende en interregionale samenwerking.
 • 7. 
  de betrekkingen met het Comité van de Regio's, de interregionale samenwerkingsorganisaties en de plaatselijke en regionale autoriteiten.
 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Participation of Corina Creţu, Member of the EC, at a meeting of the Committee on Regional Development of the EP Younous Omarjee iGUE/NGL

Ondervoorzitter(s)

Krzysztof Hetman iEVP
Adrian-Dragoş Benea iS&D
Isabel Benjumea Benjumea iEVP
Vlad-Marius Botoş iRENEW

Lid/leden

Corina Cretu Corina Creţu iS&D
Constanze Krehl, MEP, on the left, Lambert Van Nistelrooij, MEP, on the right, and Corina ... Constanze Krehl iS&D
Plenary session - Week 17 2017 in Brussels.Structural Reform Support Programme for 2017-2020 Andrea Cozzolino iS&D
Committee on Petitions public hearing ' Fighting against discrimination of EU citizens in the EU Member States and protection of minorities ' Peter Jahr iEVP
Valdemar Tomaševski iECR
Plenary session Week 40 2017 in Strasbourg - State of play of negotiations with the United Kingdom Raffaele Fitto iECR
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Building blocks for a post-2020 EU cohesion policy Martina Michels iGUE/NGL
Photographer: Jennifer Jacquemart Pascal Arimont iEVP
3468th Economic and Financial Affairs Council Franc Bogovič iEVP
Plenary session - Week 17 2017 in Brussels.State of play in Turkey, in particular with regard to the constitutional referendum Manolis Kefalogiannis iEVP
Plenary session week 43 2017 in Strasbourg - Negotiating mandate for trade negotiations with New Zealand Monika Vana iGroenen/EVA
Visit by Corina Cretu, Member of the EC, to Strasbourg Andrey Novakov iEVP
Mathilde Androuët iID
T.B.W. (Tom) Berendsen (Bron: Website CDA.nl) Tom Berendsen (CDA) iEVP
ECOFIN Council (Budget) Erik Bergkvist iS&D
Stéphane Bijoux iRENEW
Christian Doleschal iEVP
Mircea-Gheorghe Hava iEVP
Ondřej Knotek iRENEW
Elżbieta Kruk iECR
Cristina Maestre Martín De Almagro iS&D
Pedro Marques iS&D
Andżelika Anna Możdżanowska iECR
Niklas Nienass iGroenen/EVA
Alessandro Panza iID
Tsvetelina Penkova iS&D
Caroline Roose iGroenen/EVA
André Rougé iID
Susana Solís Pérez iRENEW
Press conference : Democracy, Diversity, Dialogue and Decision for all François Alfonsi iGroenen/EVA
Chiara Gemma iNI
Nora Mebarek iS&D
Irène Tolleret iRENEW
Rosa D'Amato iGroenen/EVA
Plenary session week 46 2017 in strasbourg - 2018 EU-China Tourism Year Yana Toom iRENEW
Rosanna Conte iID
Dan-Ştefan Motreanu iEVP
Matteo Adinolfi iID

Plaatsvervanger(s)

Jan Olbrycht iEVP
Press conference on ' The Missing Scenario: there are alternatives for Europeans ' Dimitrios Papadimoulis iGUE/NGL
Rovana Plumb Rovana Plumb iS&D
Plenary session - Week 09 2018 in Brussels - Annual report on the situation of fundamental rights in the EU in 2016Statement by the VPC/HR - EU's perspectives for the first EU-Cuba Joint Council meetingCouncil and Commission statements - Work and legacy of the International Criminal Tribunal for the FormerYugoslaviaCouncil and Commission statements - Removal of several third countries from the EU list of non-cooperativejurisdictions for tax purposes Herbert Dorfmann iEVP
Stefano Mallia, Marie-Antoinette Maupertuis, Corina Creţu and Tonino Picula (from left to ... Tonino Picula iS&D
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Building blocks for a post-2020 EU cohesion policy Daniel Buda iEVP
Plenary session - Week 17 2017 in BrusselsVOTES followed by explanations of votes Stanislav Polčák iEVP
Plenary session - Week 22 2017 in Brussels - Uniform format for visas Bronis Ropė iGroenen/EVA
Photographer: Milos Bicanski Maria Spyraki iEVP
Álvaro Amaro iEVP
Katalin Cseh iRENEW
Ciarán Cuffe iGroenen/EVA
Josianne Cutajar, Helena Dalli, Maria João Rodrigues (from left to right) Josianne Cutajar iS&D
Laurence Farreng iRENEW
Isabel García Muñoz iS&D
Alexandra Geese iGroenen/EVA
EP Press conference on the situation in Venezuela Mónica Silvana González iS&D
Elisabetta Gualmini iS&D
Hannes Heide iS&D
Krzysztof Jurgiel iECR
Niyazi Kizilyürek iGUE/NGL
Izabela-Helena Kloc iECR
Maximilian Krah iID
Mauri Pekkarinen iRENEW
Maxette Pirbakas iID
Peter Pollák iEVP
Simone Schmiedtbauer iEVP
Tomislav Sokol iEVP
Vera Tax (Bron: Flickr / Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg) Vera Tax (PvdA) iS&D
Veronika Vrecionová iECR
Stefania Zambelli iID
Stelios Kympouropoulos iEVP
Isabel Carvalhais iS&D
Anna Deparnay-Grunenberg iGroenen/EVA
Sandro Gozi iRENEW
Lefteris Nikolaou-Alavanos iNI
Asger Christensen iRENEW
Alin Mituța iRENEW
Karolin Braunsberger-Reinhold iEVP

3.

Meer informatie