EP-Commissie Regionale ontwikkeling (REGI)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het beleid ter versterking van minder welvarende regio's, en de steun aan deze regio's uit het Cohesiefonds i.

De commissie bestaat uit 43 leden. De belangrijkste taak van de commissie is het mede-ontwikkelen van het beleid regionale ontwikkeling en cohesie en het controleren en vaststellen van de uitgaven uit de fondsen die hiervoor bestemd zijn. Ook beoordeelt zij de gevolgen van andere beleidsterreinen van de Europese Unie die raken aan regionale ontwikkeling en cohesie.

1.

Werkzaamheden

Specifiek is de commissie medeverantwoordelijk voor:

 • 1. 
  de ontwikkeling en werking van het beleid van de Europese Unie waar het gaat om regionale ontwikkeling en cohesie.
 • 2. 
  het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Cohesiefonds en de overige instrumenten die te maken hebben met het regionaal beleid van de Unie.
 • 3. 
  de evaluatie van de gevolgen van andere beleidsvormen van de Unie die te maken hebben met economische en sociale samenhang in de EU.
 • 4. 
  coördinatie van de structuurfondsen van de Unie.
 • 5. 
  de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid.
 • 6. 
  ultraperifere regio's en eilanden, maar ook grensoverschrijdende en interregionale samenwerking.
 • 7. 
  de betrekkingen met het Comité van de Regio's, de interregionale samenwerkingsorganisaties en de plaatselijke en regionale autoriteiten.
 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Ondervoorzitter(s)

Lid/leden

Plaatsvervanger(s)

3.

Meer informatie