Quaestoren

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het Europees Parlement i kiest in de plenaire vergadering i een aantal leden, doorgaans vijf, tot quaestor. Deze functionarissen moeten er op toezien dat de leden over de financiële en administratieve infrastructuur beschikken die nodig is voor de goede uitoefening van hun mandaat. Zij vervullen gezamenlijk het 'penningmeesterschap' van het Parlement.

De voorzitter van het Europees Parlement i delegeert bepaalde administratieve en financiële taken die rechtstreeks betrekking hebben op de leden, zoals het ter beschikking stellen van allerlei voorzieningen en apparatuur, aan de quaestoren. Zij hebben een raadgevende stem op administratief en financieel terrein in het Bureau van het Europees Parlement.

Zij komen in de regel een keer per maand bijeen als College van quaestoren.