Fusieverdrag

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Het verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie i van de Europese Gemeenschappen werd op 8 april 1965 in Brussel ondertekend door de toenmalige lidstaten van de Europese Gemeenschappen (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland).

Hierin werd afgesproken de bijzondere Raad van Ministers van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Raad van de Europese Economische Gemeenschap en de Raad van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie te vervangen door één Raad van de Europese Gemeenschappen ('de Raad').

Tegelijk werden de Hoge Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal i, de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap i en de Commissie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie i vervangen door de Commissie van de Europese Gemeenschappen ('de Commissie'). Het fusieverdrag werd op 1 juli 1967 van kracht.

memorie van toelichting wetsvoorstel goedkeuring fusieverdrag (kamerstuk 8380, nr. 3)