Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De Europese gemeenschap voor Atoomenergie (EGA) of Euratom is opgericht om de onderzoeksprogramma's voor ontwikkeling en vreedzaam gebruik van kernenergie van de lidstaten i op elkaar af te stemmen. Tegenwoordig ligt het accent vooral op het verzamelen van de benodigde kennis, infrastructuur en financiering, zodat de continuïteit van de energievoorziening en de veiligheid voor de bevolking zijn gewaarborgd.

Euratom werd in 1957 opgericht bij het Verdrag van Rome i, gelijktijdig met de Europese Economische Gemeenschap i. Aanleiding was onder meer de Suezcrisis in 1956, toen Europa zich ervan bewust werd hoe afhankelijk het was van de olieleveranties uit het Midden-Oosten. Dit zette de zes toenmalige EEG-landen (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland) ertoe aan om kernenergie te gaan ontwikkelen zodat ze voor hun energievoorziening minder afhankelijk zouden worden van traditionele hulpbronnen.

Euratom bestaat uit de leden van de Europese Unie i; alle landen die toetreden tot de Europese Unie worden door ondertekening van het Verdrag van Rome automatisch lid van Euratom.

De activiteiten van Euratom worden uitgevoerd door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek i met vestigingen in o.a. Karlsruhe (Duitsland), Geel (België) en Petten (Nederland). De Raad van Ministers i vaardigt onder Euratom richtlijnen i en verordeningen i uit ten aanzien van de bescherming van de volksgezondheid tegen de gevaren die met kernenergie samenhangen.