Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC)

De taak van dit directoraat-generaal i is om klantgerichte wetenschappelijke en technische steun te leveren voor de ontwikkeling, de implementatie en de controle van het beleid van de Europese Unie. Als dienst van de Europese Commissie i functioneert het als onafhankelijk centrum van wetenschap en technologie. Het geeft ook advies aan de Raad i, het Europees Parlement i en aan lidstaten.

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek was aanvankelijk opgezet als een onderzoekscentrum op het gebied van kernenergie, maar heeft zich ontwikkeld tot een veelomvattend onderzoeksinstituut. De belangrijkste onderzoeksgebieden zijn:

  • Banen, groei en investeringen
  • Digitale interne markt
  • Energie-unie en klimaat
  • Economische en monetaire unie
  • Vrijhandel tussen de EU en de Verenigde Staten
  • Justitie en grondrechten
  • Migratie
  • Europa in de wereld
  • Voedselwaliteit en voedselfraude

Een van de locaties van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek is gevestigd in Petten.

1.

Meer informatie

2.

Openstaande vacatures

3.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 60 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
12.07.2023  Small modular reactors.
ini(2023)2109
 
16.01.2023  Voortgangsverslag Nieuw Europees Bauhaus.
Verslag com(2023)24
 
24.02.2022  Sluiting van de overeenkomst met de Faeröer betreffende de deelname van de Faeröer aan programma’s van de Unie.
Besluit com(2022)65
 
27.02.2018  Exploitatie van de hogefluxreactor in de periode 2014-2015.
Verslag com(2018)76
 
05.04.2016  Exploitatie van de hogefluxreactor in de periode 2012-2013.
Verslag com(2016)170
 

4.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 5 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
23.02.2017  Aanvullend onderzoeksprogramma voor de exploitatie van de hogefluxreactor (HFR) in de periode 2016-2019.
Besluit com(2017)83
 
04.04.2016  Goedkeuring van een overeenkomst tussen Euratom en India betreffende samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling inzake het vreedzame gebruik van ...
Besluit com(2016)175
 
29.10.2015  Verlenging deelname Euratom aan de kaderovereenkomst voor internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van vierde generatie ...
Aanbeveling com(2015)547
 
21.05.2012  Aanvullend onderzoeksprogramma voor 2012-2015 van de hogefluxreactor (HFR) van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek voor Euratom.
Besluit com(2012)221
 
22.04.2009  Door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek voor Euratom uit te voeren aanvullend onderzoeksprogramma.
Beschikking com(2009)198
 

5.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 4 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
04.08.2008  Onderhandelingsmandaat waarbij de Commissie wordt gemachtigd om te onderhandelen over een overeenkomst tussen Euratom en het Department of Energy van de VS (USDOE) op ...
Besluit com(2008)507
 
28.06.2007  Verlenging gedurende één jaar van het lopende aanvullende onderzoeksprogramma, voor Euratom ten uitvoer te leggen door het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek.
Beschikking com(2007)365
 
25.05.2005  Onderhandelingen met het oog op de toetreding van Euratom tot een internationale kaderovereenkomst tussen de leden van het Generation IV International Forum op het ...
Mededeling com(2005)222
 
05.05.1976  .
Beschikking com(1976)171