De Graaf: tweede lezing Grondwetsherziening direct na verkiezingen beginnen

dinsdag 14 december 2004, 14:09

Minister De Graaf i vindt dat voorstellen voor Grondwetsherziening in tweede lezing onmiddellijk na het bijeenkomen van de nieuwgekozen Tweede Kamer moeten worden ingediend. De minister zei dat in de Eerste Kamer in een door PvdA-senator Jurgens i aangevraagd debat over de uitleg van het grondwetsartikel (art. 137) over de herzieningsprocedure.

Tijdens het kabinet-Kok II i werden Grondwetswijzigingen in eerste lezing aangenomen over onder meer het correctief referendum en de gekozen burgemeester. Omdat het na de verkiezingen van mei 2002 lang duurde voor de voorstellen in tweede lezing werden ingediend en het kabinet-Balkenende I i heel snel viel, kwam de in mei 2002 gekozen Tweede Kamer niet meer toe aan afhandeling van de voorstellen.

Senator Jurgens en Van den Braak i (PDC Universiteit Leiden) wierpen hierna de vraag op of de in januari 2003 gekozen Tweede Kamer wel bevoegd was de Grondwetsherzieningen te behandelen, omdat alleen de verkiezingen van mei 2002 (en niet die van 2003) vanwege de grondwetsherziening werden gehouden. Een regering zou anders, als verwerping dreigt, de behandeling van de tweede lezing net zolang kunnen uitstellen, tot er een (tweederde) meerderheid is.

De Graaf, daarin in de Senaat gesteund door CDA, VVD en D66, meent echter dat de Grondwet ook behandeling door een latere (in dit geval die in 2003) gekozen Tweede Kamer toestaat. Gezien de verschillende interpretaties had de minister eerder al een notitie toegezegd over de gehele procedure voor Grondswetsherziening. Die notitie zal begin volgend jaar verschijnen.

bron: PDC

 

verwant nieuws

meer over