Directoraat-Generaal Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Operaties (ECHO)

Het directoraat-generaal i voor Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Operaties, vroeger bekend als het Departement Humanitaire Hulp en Civiele Bescherming (maar nog altijd met de afkorting ECHO) verleent noodhulp aan slachtoffers van natuurrampen en gewapende conflicten buiten de EU. Het doet dit ongeacht ras, religie of politieke overtuiging. ECHO is verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van alle humanitaire hulp wereldwijd.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor crisisbeheer i.

Sinds 2013 is wetgeving van kracht voor het EU-mechanisme voor civiele bescherming om de coördinatie, preventie en voorbereiding bij humanitaire rampen te verbeteren. Onderdeel hiervan was de opening van het nieuwe Emergency Response Coordination Centre (ERCC), een 'hub' voor civiele bescherming die de praktische en logistieke kant van de Europese rampenrespons en -voorbereiding op zich neemt.

In 2016 kreeg ECHO daarnaast vier nieuwe afdelingen, toegespitst op Azië, Caraïbisch gebied en de Pacific, Centraal Afrika en Latijns-Amerika.

ECHO levert:

  • goederen, zoals voedsel, medische uitrusting en brandstof
  • diensten, zoals teams voor medische hulpverlening, waterzuivering en logistieke steun
  • monitoring van rampen en het verbeteren van de paraatheid en de veerkracht van een door een ramp getroffen gebied. Deze taak wordt specifiek uitgevoerd door het in 2013 opgerichte Coördinatiecentrum voor respons in noodsituaties (ERCC).

Daarnaast heeft ECHO sinds 2015 de verantwoordelijkheid over het permanente Europese vrijwilligerskorps voor humanitaire hulpverlening.

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 74 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
12.03.2024  Vorderingen met de uitvoering van artikel 6 van het Uniemechanisme voor civiele bescherming (Besluit nr. 1313/2013/EU) Rampenrisicopreventie en -beheersing in Europa.
Verslag com(2024)130
 
31.08.2023  Jaarverslag over de in 2022 gefinancierde humanitaire hulpacties van de EU.
Verslag com(2023)500
 
08.02.2023  EU-doelstellingen inzake rampbestendigheid: samenwerken om toekomstige noodsituaties aan te pakken.
Mededeling com(2023)61
 
21.11.2022  Jaarverslag over de in 2021 gefinancierde humanitaire hulpacties van de EU.
Verslag com(2022)647
 
07.10.2021  Access to water as a human right - the external dimension.
ini(2021)2187
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 12 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
14.04.2023  Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming.
Besluit com(2023)194
 
28.08.2020  Uitbreiding materiële en geografische toepassingsgebied Overeenkomst van Bonn inzake samenwerking bestrijding verontreiniging Noordzee door olie en andere schadelijke ...
Besluit com(2020)434
 
02.06.2020  Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming.
Besluit com(2020)220
 
30.08.2019  EU-standpunt op de tweede ministersconferentie van de Overeenkomst van Bonn over de Ministeriële Verklaring en het strategisch actieplan van de overeenkomst (BASAP) ...
Besluit com(2019)379
 
23.11.2017  Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming.
Besluit com(2017)772