De Europese Commissie benoemt een nieuwe directeur-generaal voor haar departement voor internationale samenwerking en ontwikkeling en versterkt het topmanagement in andere departementen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 24 juli 2019.

De Europese Commissie i heeft vandaag besloten de heer Koen Doens te benoemen tot directeur-generaal van haar departement voor internationale samenwerking en ontwikkeling (DG DEVCO). De huidige directeur-generaal, de heer Stefano Manservisi, gaat op 1 oktober 2019 met pensioen.

De Commissie heeft ook besloten drie adjunct-directeuren-generaal te benoemen: de heer Declan Costello in haar departement voor economische en financiële zaken (DG ECFIN), de heer Michael Köhler in haar departement voor Europese civiele bescherming en humanitaire hulp (DG ECHO) en de heer Gallo Gueye in haar departement voor statistiek (DG Eurostat).

De heer Koen Doens is Belgisch staatsburger en is sinds 2018 adjunct-directeur-generaal in DG DEVCO. De heer Doens heeft 15 jaar ervaring bij de Europese Commissie en meer dan tien jaar diplomatieke ervaring in dienst van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken en twee Belgische ministers belast met buitenlandse zaken en handel. De heer Doens is sinds 2004 werkzaam bij de Europese Commissie. Hij heeft gewerkt in de kabinetten van drie commissarissen en stond aan het hoofd van de dienst van de woordvoerder van de Commissie onder voormalig voorzitter Barroso (2009-2014). In 2014 keerde hij terug naar het beleidsterrein waaraan hij het grootste deel van zijn carrière had gewijd en werd hij directeur voor de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Afrikaanse Unie en voor oostelijk en zuidelijk Afrika en de Indische Oceaan bij DG DEVCO.

De heer Declan Costello is Iers staatsburger en is sinds 1991 werkzaam bij de Europese Commissie. Zijn loopbaan staat volledig in het teken van economisch en begrotingsbeleid. In de jaren 1990 was hij actief betrokken bij de voorbereidingen op de invoering van de euro, waaronder de totstandbrenging van het stabiliteits- en groeipact (SGP). In de jaren van de economische crisis was hij - in de hoedanigheid van eenheidshoofd en waarnemend directeur van verschillende diensten - betrokken bij de ontwikkeling van een strategie voor economisch herstel, alsook bij de onderhandelingen over regelingen voor versterkte economische governance voor de economische en monetaire unie. Van 2014 tot september 2015 was hij directeur voor de economieën van de lidstaten. Zijn takenpakket omvatte negen lidstaten. Tezelfdertijd werd hij benoemd tot hoofd van de missie van de Europese Commissie voor de macro-economische aanpassingsprogramma's tot het verstrijken van het ESM-programma in augustus 2018, waarna hij verantwoordelijk werd voor post-programmatoezicht in Griekenland.

De heer Michael Köhler is Duits staatsburger en trad in 1994 in dienst bij de Europese Commissie. Sinds 2013 werkt hij als directeur, eerst in DG DEVCO en sinds 2015 in het departement van de Commissie voor nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen (DG NEAR). Daarvoor was hij hoofd van het kabinet van commissaris voor Energie Günther Oettinger (2010-2013) en hoofd van het kabinet van de commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij Joseph Borg (2008-2010). De heer Köhler heeft in de loop der jaren uiteenlopende functies in de diensten van de Commissie bekleed, voornamelijk op het gebied van externe betrekkingen, ontwikkelingsbeleid en de humanitaire hulp. De heer Köhler werkt sinds 2004 in leidinggevende functies en heeft ruime managementervaring bij verschillende diensten van de Commissie en in het bijzonder op het gebied van extern beleid.

De heer Gallo Gueye is Frans staatsburger en werkt al vanaf zijn indiensttreding bij de Europese Commissie in 1995 voor DG Eurostat. Tussen 2003 en 2006 was hij assistent van de directeur voor nationale en Europese rekeningen van Eurostat. In maart 2006 werd hij hoofd van de eenheid belast met methodologie van nationale rekeningen en statistieken voor eigen middelen. Sinds 2014 is hij directeur Sociale Statistiek en geeft hij leiding aan ongeveer 130 personen.

Tot slot aanvaardde het college het ontslag van Johannes Laitenberger, de huidige directeur-generaal van het directoraat-generaal Concurrentie (DG COMP) ¬ met ingang van 1 september 2019. De heer Laitenberger is benoemd tot rechter bij het EU-gerecht. Zijn ambtstermijn gaat in op 1 september. De heer Laitenberger is sinds 1 september 2015 directeur-generaal van DG COMP. Sinds 2014 was hij adjunct-directeur-generaal van de Juridische Dienst. Van 2009 tot 2014 was de heer Laitenberger hoofd van het kabinet van toenmalig Commisssievoorzitter José Manuel Durão Barroso en van 2005 tot 2009 woordvoerder van de Commissie en hoofd van de dienst van de woordvoerder. Hij begon zijn loopbaan in 1996 bij het directoraat-generaal voor Administratie en Protocol van het secretariaat-generaal van de Raad van de EU. In 1999 maakte hij de overstap naar de Commissie en werkte hij als dossierbeheerder bij DG COMP voordat hij verhuisde naar het kabinet van Viviane Reding, de toenmalige commissaris belast met onderwijs, cultuur, audiovisueel beleid, jeugd en sport. Nadat hij van 2003 tot 2004 hoofd van het kabinet van commissaris Reding was, ging hij in 2004 voor het kabinet van voorzitter Barroso werken. Het college roemde de uitmuntende kwaliteiten van de heer Laitenberger en wenste hem het beste toe.

IP/19/4509

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail