Directoraat-generaal Begroting (BUDG)

Het is de taak van dit directoraat-generaal i om ervoor te zorgen dat de EU zich aan de begroting houdt. Dit doet het DG door ervoor te zorgen dat de inkomsten daadwerkelijk binnenkomen, dat de uitgaven netjes binnen de afspraken blijven, en door regels op te stellen voor de manier waarop de EU met haar geld omgaat. Het directoraat-generaal helpt ook met het opstellen van de nieuwe jaarbegrotingen van de EU.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Begroting en administratie i.

De werkzaamheden omvatten onder meer:

  • regels opstellen voor het vaststellen, uitvoeren en controleren van de begroting.
  • controle op de uitgaven en het opstellen van de jaarrekening
  • uitvoeren van betalingen van de EU
  • adviseren en verbeteren van de het financieel beheer binnen de Europese Commissie i
  • voorbereiden en begeleiden van de begrotingsvoorstellen
  • verdeling van middelen over de verschillende directoraten-generaal i
  • Zorgen dat de middelen aanwezig zijn die nodig zijn om Europees beleid uit te voeren, op basis van effectieve en betrouwbare financiële planning
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 2623 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
02.07.2021  Amending budget N° 4 to the budget 2021 Update of revenue following the entry into force on 1 June 2021 of Council Decision (EU, Euratom) 2020/2053 on the system of own ...
Besluit com(2021)444
 
25.06.2021  Amendment of Regulation (EU, Euratom) No 609/2014 in order to enhance predictability for Member States and to clarify procedures for dispute resolution when making ...
Verordening com(2021)327
 
10.06.2021  The creation of guidelines for the application of the general regime of conditionality for the protection of the Union budget.
ini(2021)2071
 
10.06.2021  The borrowing strategy to finance Next Generation EU, the Union’s Recovery instrument.
ini(2021)2076
 
08.06.2021  Prestatiekader voor de EU-begroting in het MFK 2021-2027.
Mededeling com(2021)366
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 223 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
24.03.2021  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Griekenland en Frankrijk in verband met natuurrampen en aan Albanië, België, ...
Besluit com(2021)201
 
24.03.2021  Gewijzigde begroting nr. 2 bij de begroting 2021 houdende financiering van de COVID-19-respons en met inbegrip van verfijningen en acctualiseringen in verband met de ...
Werkdocument Europese Commissie com(2021)200
 
10.12.2020  Tweede ONTWERP van algemene begroting van de EU voor het begrotingsjaar 2021 ALGEMENE INLEIDING.
Werkdocument Europese Commissie com(2020)836
 
09.10.2020  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de betaling van ...
Besluit com(2020)960
 
03.06.2020  Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 om humanitaire hulp aan vluchtelingen in Turkije voort te zetten.
Besluit com(2020)422
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 289 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
15.04.2021  Gewijzigde begroting nr. 3 bij de begroting 2021 om het overschot van het begrotingsjaar 2020 erin op te nemen.
Werkdocument Europese Commissie com(2021)270
 
16.11.2020  Amending letter N° 1 to the budget 2021 Adjustments resulting from the recent political agreement between the EP and the Council on the MFF 2021-2027.
com(2020)748
 
27.07.2020  ONTWERP van de jaarlijkse begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2021.
com(2020)300
 
16.07.2020  Beschikking 2003/77 tot vaststelling financiële meerjarenrichtsnoeren voor beheer van activa van EGKS in liquidatie en de activa van Fonds voor onderzoek kolen en staal.
Besluit com(2020)321
 
03.05.2018  Bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027.
Verordening com(2018)322