Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (RTD)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese onderzoek- en innovatiebeleid. Het concurrentievermogen, de groei en de werkgelegenheid in Europa moeten worden verbeterd.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Innovatie, onderzoek, cultuur en jeugd i.

De voornaamste taken zijn:

  • beleid ontwikkelen op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling
  • ondersteunen van onderzoek en innovatie via de Europese kaderprogramma's
  • verbeteren van het internationale concurrentievermogen van de Europese industrie
  • coördineren van nationale en regionale onderzoek- en innovatieprogramma's
  • bevorderen van meer begrip voor de rol van wetenschap in de moderne maatschappij en het stimuleren van een openbaar debat op Europees niveau over aan onderzoek verwante kwesties
  • onderhouden van relatie met EIT i

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 427 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
31.05.2023  Jaarlijks verslag over de activiteiten van de EU met betrekking tot onderzoek en technologische ontwikkeling en over de monitoring van Horizon Europa en Horizon 2020 in ...
Verslag com(2023)277
 
31.05.2023  REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Interim Evaluation of the Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA).
Verslag com(2023)285
 
29.03.2023  Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking met de regering van de VS.
Besluit com(2023)176
 
07.03.2023  Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the Union, and the provisional application of the Agreement between the European Union, of the one part, and ...
Besluit com(2023)112
 
07.03.2023  Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union, of the one part, and New Zealand, of the other part, on the participation ...
Besluit com(2023)113
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 119 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
27.10.2021  Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking met Brazilië.
Besluit com(2021)653
 
23.02.2021  Deelname van de Unie aan het door verscheidene lidstaten gemeenschappelijk opgezette Europees partnerschap inzake metrologie.
Besluit com(2021)89
 
23.02.2021  Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa.
Verordening com(2021)87
 
16.07.2020  Wijziging van Beschikking 2003/76/EG i.v.m. financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal.
Besluit com(2020)319
 
16.07.2020  Wijziging van Beschikking 2008/376 vaststelling onderzoeksprogramma Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal en inzake technische meerjarenrichtsnoeren voor dat ...
Besluit com(2020)320
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 175 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
09.08.2022  Leidende beginselen voor kennisvalorisatie.
Aanbeveling com(2022)391
 
24.02.2022  Ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst met de Faeröer anderzijds betreffende de deelname van de Faeröer aan programma’s van de Unie.
Besluit com(2022)64
 
16.07.2021  Pact voor onderzoek en innovatie in Europa.
Aanbeveling com(2021)407
 
30.11.2011  Specifiek programma tot uitvoering van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020).
Besluit com(2011)811
 
29.07.2009  Ondertekening van de Overeenkomst met de regering van Japan betreffende samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie.
Besluit com(2009)297