Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (RTD)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese onderzoek- en innovatiebeleid. Het concurrentievermogen, de groei en de werkgelegenheid in Europa moeten worden verbeterd.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Innovatie, onderzoek, cultuur en jeugd i.

De voornaamste taken zijn:

  • beleid ontwikkelen op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling
  • ondersteunen van onderzoek en innovatie via de Europese kaderprogramma's
  • verbeteren van het internationale concurrentievermogen van de Europese industrie
  • coördineren van nationale en regionale onderzoek- en innovatieprogramma's
  • bevorderen van meer begrip voor de rol van wetenschap in de moderne maatschappij en het stimuleren van een openbaar debat op Europees niveau over aan onderzoek verwante kwesties
  • onderhouden van relatie met EIT i

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 543 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
18.03.2024  REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS On the implementation of ...
Verslag com(2024)121
 
27.02.2024  Geavanceerde materialen voor industrieel leiderschap.
Mededeling com(2024)98
 
29.01.2024  Evaluatie achteraf van Horizon 2020, het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.
Verslag com(2024)49
 
24.01.2024  Verbetering van de onderzoeksveiligheid.
Aanbeveling com(2024)26
 
24.01.2024  WITBOEK Witboek over opties om meer steun te bieden aan onderzoek en ontwikkeling op het gebied van technologieën met potentieel voor tweeërlei gebruik.
Witboek com(2024)27
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 124 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
13.09.2023  Standpunt EU in het gezamenlijk comité dat is opgericht bij de Overeenkomst met de regering van de Faeröer anderzijds betreffende de deelname van de Faeröer aan ...
Besluit com(2023)513
 
28.06.2023  Wijziging van Besluit (EU) 2017/1324 wat betreft voortzetting van de deelname van de Unie aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied ...
Besluit com(2023)359
 
29.03.2023  Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking met de regering van de VS.
Besluit com(2023)176
 
07.03.2023  Besluit (EU) 2023/1475 van de Raad van 15 mei 2023 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, ...
Besluit com(2023)112
 
27.10.2021  Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking met Brazilië.
Besluit com(2021)653
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 69 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
09.08.2022  Leidende beginselen voor kennisvalorisatie.
Aanbeveling com(2022)391
 
16.07.2021  Pact voor onderzoek en innovatie in Europa.
Aanbeveling com(2021)407
 
30.11.2011  Specifiek programma tot uitvoering van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020).
Besluit com(2011)811
 
15.07.2008  Gemeenschappelijk rechtskader voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERI).
Verordening com(2008)467
 
31.07.2007  Standpunt dat door de EG in de Raad van Bestuur van het Internationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie moet worden ingenomen ten aanzien van de toetreding van ...
Besluit com(2007)457