Ing. M. (Matty) de Bruijne

foto Ing. M. (Matty) de Bruijne
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Bescheiden arbeidzame liberaal met technische opleiding, wars van publiciteit en bestuurlijk stuntwerk, die door zijn brede kennis van zaken waardering genoot als een gedegen no-nonsense provinciebestuurder. Krachtig pleitbezorger van het referendum. Bezocht als Commissaris van de Koningin in Gelderland niet de raden der gemeenten, maar de colleges van B&W. Betrekkelijk jong gestorven regent met gevoel voor humor, altijd gekleed in driedelig grijs.

in de periode 1983-1991: Commissaris van de Koning(in)

1.

Voornaam (roepnaam)

Matthijs (Matty)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Vlaardingen, 2 oktober 1932

overlijdensplaats en -datum
Nijmegen, 29 mei 1991

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1957

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/5)

  • lid Provinciale Staten van Utrecht, van 2 juni 1966 tot 16 november 1983
  • lid Gedeputeerde Staten (belast met onder meer economische zaken, bestuurlijke organisatie, waterbeheer en toezicht gemeentefinanciën) van Utrecht, van 5 juni 1974 tot 16 november 1983
  • Commissaris van de Koningin in Gelderland, van 16 november 1983 tot 29 mei 1991 (benoemd bij K.B. van 14 oktober 1983)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties (2/12)

  • voorzitter ICBB (Interdepartementale Commissie Binnenlands Bestuur), vanaf 1 oktober 1985
  • lid Raad van Commissarissen BNG (Bank van Nederlandse Gemeenten), van 1986 tot 29 mei 1991

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
  • Zijn vader was eigenaar van een viswinkel in Vlaardingen; daarin werkte ook zijn moeder mee

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.