Drs. J.S.J. (Hans) Hillen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 25 september 2018
kalender
foto Drs. J.S.J. (Hans) Hillen vergrootglas
Met dank overgenomen van Parlement.com.

CDA'er op de rechterflank en 'spindoctor' avant la lettre. Zoon van een katholieke officier en opgegroeid in 't Gooi. Was leraar in Hilversum en Bussum en daarna politiek verslaggever van het NOS Journaal. Speelde als voorlichter een belangrijke rol bij het uitdragen van pijnlijke maatregelen door minister Ruding i. Was vervolgens twaalf jaar een invloedrijk Tweede Kamerlid van het CDA en onder meer fractiesecretaris. Na vier jaar voorzitterschap van het College van Zorgverzekeringen Eerste Kamerlid en in 2010 verrassend minister van Defensie in het kabinet-Rutte I i. Moest toen noodgedwongen flinke bezuinigingen accepteren en verdedigen. Politicus die niet schuwde door ferme uitspraken voor de nodige reuring te zorgen.

CDA
in de periode 1990-2012: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, minister

1.

Voornamen (roepnaam)

Johannes Stefanus Joseph (Hans)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 17 juni 1947

3.

Partij/stroming

partij(en)
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/11)

 • voorzitter NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding), vanaf september 2013
 • minister van Defensie, van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 12 juni 2007 tot 14 oktober 2010
 • voorzitter CVZ (College voor Zorgverzekeringen), van 1 juli 2003 tot juni 2007
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 maart 1990 tot 23 mei 2002

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • voorzitter Stichting NIDV (Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid), vanaf 1 oktober 2017
 • lid raad van bestuur Investeringsfonds Stichting InvestInFuture, vanaf januari 2016

vorige (2/29)
 • voorzitter Raad van Toezicht VitaValley, van 2009 tot oktober 2010
 • voorzitter VIP (Vereniging van Nederlandse Importeurs en producenten van gedistilleerde dranken), van september 2008 tot oktober 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/4)
 • voorzitter werkgroep Herculesramp (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 18 november 1999 tot 23 mei 2002
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 10 juni 1998 tot 23 mei 2002 (zesde ondervoorzitter)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling Edmund Burke-Stichting, 2004

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër (2/4)
 • Hield zich als Eerste Kamerlid vooral bezig met defensie
 • Diende in 2001 een initiatiefwetsvoorstel in over afbouw van het eigenwoningforfait bij aflossing van de hypotheekschuld. Dit voorstel werd in 2003 door de regering overgenomen en werd in datzelfde jaar wet. De financiering van de eigen woning met eigen middelen wordt hiermee fiscaal aantrekkelijker gemaakt. Het initiatiefvoorstel werd in 2005 ingetrokken, nadat de regering het voorstel had overgenomen. Dit leidde tot de zgn. Wet Hillen. (28.056)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/5)
 • Bracht in 2012 een beleidsbrief uit over de Defensiestrategie voor het opereren in het digitale domein (Defensie Cyber Strategie). Met die strategie moet handelend kunnen worden opgetreden tegen een digitale bedreiging van de samenleving of van de internationale rechtsorde. (33.321)
 • Was in 2011 samen met minister Rosenthal eerstverantwoordelijke voor het besluit tot Nederlandse deelname aan een VN-missie in Zuid-Soedan. Het betreft een missie van 30 personen op het gebied van politie, rechtsstaatontwikkeling en militaire advisering

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 2011 een wet in het Staatsblad tot Goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin totstandgekomen Verdrag inzake clustermunitie. Het wetsvoorstel was in 2009 ingediend en in 2010 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Van Middelkoop. (32.187)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Als voorlichter van minister Ruding was hij de initiator van het interview dat Ruding op 18 oktober 1984 had met socialistische dagblad 'Het Vrije Volk'. Ruding zei daarin dat veel werklozen zich er bij het zoeken naar werk 'met een Jantje van Leiden' vanaf maakten en niet bereid waren te verhuizen, maar liever bij 'Tante Truus' bleven wonen.

uit de privésfeer
Zijn vader was officier (luitenant-kolonel tit.) bij de infanterie

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

8.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.