32187 NL - wetsvoorstel
Goedkeuring van het Verdrag inzake clustermunitie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 23 oktober 2009 ingediend door de minister van Buitenlandse Zaken, Verhagen i, en de minister van Defensie, Van Middelkoop i.

 

1.

Volledige titel

Goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin totstandgekomen Verdrag inzake clustermunitie (Trb. 2009, 45)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer een motie en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(43 stuks)

2 23 oktober 2009, koninklijke boodschap, nr. 1     KST136281
Koninklijke boodschap
publicatie: 5 november 2009
 
2 23 oktober 2009, voorstel van wet, nr. 2     KST136283
Voorstel van wet
publicatie: 5 november 2009
 
2 23 oktober 2009, memorie van toelichting, nr. 3     KST136286
Memorie van toelichting
publicatie: 5 november 2009
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.