Mr. E.J.J.E. (Dian) van Leeuwen-Schut

foto Mr. E.J.J.E. (Dian) van Leeuwen-Schut
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Krachtige VVD-partijbestuurder die ook enige tijd zitting had in de Eerste Kamer. Was advocaat in Rotterdam en voor de KVP in die stad gemeenteraadslid. Stapte in 1973 over naar de VVD. Volgde in 1983 Eegje Schoo i op als voorzitter van de Emancipatieraad en werd in 1991 voorzitter van de VVD. Als Eerste Kamerlid woordvoerster volksgezondheid en sociale zaken. Leidde als eerste voorzitter het College van Toezicht Sociale Verzekeringen. Moest echter al na anderhalf jaar het veld ruimen, vanwege de bestuurlijke problemen bij dat college. Haar echtgenoot was onder meer burgemeester van Zoetermeer.

VVD
in de periode 1991-1995: lid Eerste Kamer, partijvoorzitter

1.

Voornamen (roepnaam)

Everdina Jacoba Johanna Elisabeth (Dian)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 19 november 1939

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1963 tot 1972
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1973

4.

Hoofdfuncties/beroepen (3/9)

 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 1991 tot 1 januari 1995
 • voorzitter CTSV (College van Toezicht Sociale Verzekeringen), van 1 januari 1995 tot 17 april 1996
 • directeur Comm-over, intermediair voor bedrijf en overheid te Zoetermeer, vanaf januari 1998

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter College van Deskundigen Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), vanaf januari 2011
 • voorzitter visitatieteams, Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN), vanaf januari 2012

vorige (2/22)
 • voorzitter Raad van Advies Fintrex Groep, van 2010 tot 2014
 • lid, respectievelijk voorzitter Anne Frank Stichting, van 2004 tot 2019

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Welzijn en Volksgezondheid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 25 juni 1991 tot 1 januari 1995

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was woordvoerster volksgezondheid en sociale zaken van de VVD-Eerste Kamerfractie

opvallend stemgedrag (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in 1983 door staatssecretaris Kappeyne van de Coppello benoemd tot voorzitter van de Emancipatieraad, hoewel Annemarie Grewel als eerste was voorgedragen
 • Stelde zich niet herkiesbaar als voorzitter van de VVD na kritiek op haar optreden rond een mogelijk lijsttrekkerschap van Hans Wiegel

uit de privésfeer
 • Haar vader was hoofdambtenaar bij de Provinciale Gelderse Electriciteitsmaatschappij en landelijk voorzitter van de ARKA (Rooms-Katholieke Ambtenarenbond)
 • Echtgenote van L. van Leeuwen, burgemeester van Capelle aan de IJssel (1975-1988) en van Zoetermeer (1988-2004) en waarnemend burgemeester van Wassenaar (2005-2007)

pseudoniemen, bij-, koos- en schuilnamen
"Stalin van de Koninginnegracht" (bijnaam, die VVD'ers haar gaven)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.