Drs. E.M. (Eegje) Schoo

foto Drs. E.M. (Eegje) Schoo
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Voorzitter van de Emancipatieraad, die in 1982 vrij verrassend voor de VVD minister voor Ontwikkelingssamenwerking werd in het eerste kabinet-Lubbers i. Was voordien werkzaam op een school voor slechthorende kinderen en bij een studiecentrum voor onderwijsvernieuwing. Speelde als op zich degelijke minister geen opvallende rol, al bracht zij een nota over herijking van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid uit. Werd na haar ministerschap na een kort Tweede Kamerlidmaatschap ambassadeur in India en was daarna actief bij een stichting die culturele uitwisseling tussen Nederland en India bevorderde. Echtgenote van Arie Pais i.

VVD
in de periode 1982-1987: lid Tweede Kamer, minister

1.

Voornamen (roepnaam)

Eegje Marjolijn (Eegje)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 10 juni 1944

3.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/11)

 • minister zonder portefeuille, belast met ontwikkelingssamenwerking (minister voor Ontwikkelingssamenwerking), van 4 november 1982 tot 14 juli 1986
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 1986 tot 20 januari 1987
 • werkzaam in de consultancy, van 1991 tot 2000
 • voorzitter FIA (Foundation for Indian Artists) (bevordering en uitwisseling Indische kunst en kunstenaars tussen Nederland en India) te Amsterdam, vanaf 1991 (oprichtster)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/8)
 • voorzitter Stichting "Cultureel Jongeren Paspoort", van april 1993 tot december 1994
 • lid permanente commissie Ontwikkelingssamenwerking, AIV (Adviesraad Internationale Vraagstukken), van 1998 tot 1 januari 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig) (2/7)
 • Bracht tijdens haar ministerschap onder meer bezoeken aan India, Zambia, Egypte, Burkina Faso, Mali, Sri Lanka, Colombia, Peru en Bolivia
 • Bracht enkele werkbezoeken en in 1986, als voorzitter van de Intergouvernementele Groep inzake Indonesië, een officieel bezoek aan Indonesië

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd tot veler verrassing minister voor Ontwikkelingssamenwerking, nadat zij eerder was genoemd als staatssecretaris voor emancipatiezaken. Er vond een 'ruil' plaats, omdat Rietkerk vreesde als minister niet goed met Annelien Kappeyne van de Coppello te kunnen samenwerken.
 • Werd minister nadat haar echtgenoot dat eerder was geweest, en daarmee het eerste 'ministeriële' echtpaar
 • Was in 1991 kandidaat voor de functie van secretaris van het Ontwikkelingscomité van het IMF, maar werd niet gekozen

uit de privésfeer
Zus van H.J. Schoo, hoofdredacteur van weekblad Elsevier

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.