Mr.Drs. F.H.H. (Frans) Weekers

foto Mr.Drs. F.H.H. (Frans) Weekers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Limburgse VVD-politicus, die na financieel woordvoerder van de Tweede Kamerfractie te zijn geweest in 2010 staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte I i werd. Hij bleef dat in het kabinet-Rutte II i, maar moest voortijdig aftreden, omdat zijn positie was ondermijnd door ernstige problemen bij de belastingdienst met de verwerking van toeslagen. Een nauwe band met de omstreden Roermondse VVD'er Jos van Rey i had hem eerder al in problemen gebracht. Voor hij in 1998 Kamerlid werd, was hij advocaat en geruime tijd gemeenteraadslid (fractievoorzitter) in Weert. Na zijn aftreden als staatssecretaris waarnemend burgemeester van Heerlen en van Beek. In 2016-2020 was hij bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Tegenwoordig is de heer Weekers secretaris-generaal van de Benelux Unie.

VVD
in de periode 1998-2014: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Frans Hubertus Henricus (Frans)

geboorteplaats en -datum
Weert, 17 oktober 1967

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1986

3.

Hoofdfuncties/beroepen (10/15)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 23 mei 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 3 juni 2003 tot 14 oktober 2010
 • lid gemeenteraad van Weert, van 16 juni 2008 tot 14 oktober 2010
 • staatssecretaris van Financiën (belast met onder meer fiscale aangelegenheden, financiën decentrale overheden en kansspelen), van 14 oktober 2010 tot 30 januari 2014
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 september 2012 tot 5 november 2012
 • waarnemend burgemeester van Heerlen, van 1 april 2015 tot 1 september 2015
 • waarnemend burgemeester van Beek, van 7 september 2015 tot 16 februari 2016
 • bewindvoerder EBRD (Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) te Londen, van 1 mei 2016 tot 1 maart 2020
 • adjunct-secretaris-generaal Benelux Unie, van 1 maart 2020 tot 1 januari 2023
 • secretaris-generaal Benelux Unie, vanaf 1 maart 2023

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatsecretaris in het bijzonder belast met: a. de fiscale aangelegenheden en alle aangelegenheden de Belastingdienst betreffende; b. de aangelegenheden betreffende de financiële verhoudingen tussen het Rijk en de decentrale overheden; c. de aangelegenheden betreffende de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland en de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij; d. alle aangelegenheden betreffende het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB); e. alle aangelegenheden betreffende Domeinen Roerende Zaken; f. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.
 • Sinds minister Dijsselbloem in januari 2013 voorzitter van de eurogroep werd, was hij daarin de Nederlandse vertegenwoordiger

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige (2/3)
 • eigenaar Frans Weekers Consultancy, vanaf maart 2015
 • lid Raad van Toezicht Maastricht School of Management, vanaf april 2016

vorige (2/8)
 • lid evaluatiecommissie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland, van september 2014 tot 2015
 • voorzitter Nationaal Energiebespaar Fonds, vanaf 2015

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/5)
 • lid Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (voorzitter commissie justitie, openbare orde)
 • voorzitter Nederlandse delegatie in de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Diende in 2006 samen met Sybrand van Haersma Buma (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van hoofdelijke aansprakelijkheid bij de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Dit voorstel werd in 2010 ingetrokken. (30.841)
 • Was in 2006 woordvoerder van zijn fractie bij het debat over het rapport inzake de brand in het cellencomplex Schiphol-Oost
 • Diende in 2008 samen met zijn fractiegenoot Fred Teeven een initiatiefwetsvoorstel in over versterking van de positie van de burger die zich beroept op noodweer (31.407)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


als bewindspersoon (beleidsmatig) (3/4)
 • Bracht in 2011 een Fiscale Agenda uit. Uitgangspunten zijn onder meer: verschuiving van directe naar indirecte belastingen, het tarief van de vennootschapsbelasting gaat naar 24 procent en digitale communicatie wordt uitgebreid; geconstateerde belasting- en toeslagenfraude zal stevig worden aangepakt. In de brief wordt het begrip 'systeemfraude' geïntroduceerd: fraude met voorlopige teruggaven of toeslagen. Daarvoor komt er een 'anti-fraude box', een groep experts om fraude aan te pakken. (32.740)
 • Stelde per 1 mei 2013 een fraudecoördinator aan bij de Belastingdienst, die onder meer antifraudemaatregelen moest ontwikkelen voor toeslagen en fiscaliteit en een CAF (Combinatieteam Aanpak Facilitators) moest vormen (antwoord Kamervragen Omtzigt 2 jan. 2014)
 • Meldde op 4 mei 2013 in een brief aan de Tweede Kamer dat BelastingToeslagen werkte aan een (nieuw) risicoselectiemodel waarmee aanvragen met een mogelijk verhoogd risico konden worden geselecteerd (17.050)

als bewindspersoon (wetgeving) (3/4)
 • Bracht in 2012 samen met minister Blok de Wet verhuurderheffing tot stand. De wet introduceerde een nieuwe heffing van verhuurders over de waarde van hun voor verhuur bestemde huurwoningen in de gereguleerde sector. Dit moest 'scheefwonen' (het wonen van mensen met een hoog inkomen in de sociale huursector) tegengaan. De wet werd in 2023 ingetrokken. (33.407)
 • Bracht in 2012 samen met minister Blok een wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting tot stand over de fiscale behandeling van de eigen woning. Hiermee wordt onder meer een aanzet gegeven tot beperking van het aantal aflossingsvrije hypotheken. (33.405)
 • Bracht in 2013 de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit (Stb. 567) tot stand. De wet beoogt fraude in het stelsel van toeslagen en in de fiscaliteit te bestrijden door het nemen van nieuwe controlemaatregelen, intensivering van het toezicht, verruiming van het boete- en strafrecht en versterking van de invordering. (33.754)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Kwam in december 2012 in opspraak toen bleek dat tijdens de verkiezingscampagne een grote op zijn herverkiezing gerichte reclamezuil langs de A73 was gefinancierd (3000 euro) door VVD-politicus Jos van Rey. Van Rey was betrokken bij een omkopingsaffaire. De Kamer nam genoegen met de erkenning van Weekers dat hij het aanbod te lichtzinnig had aanvaard en na diens verzekering dat geen sprake was geweest van belangenverstrengeling.
 • De Tweede Kamer verwierp op 15 mei 2013 een tegen hem gerichte motie van wantrouwen vanwege zijn antifraudebeleid. De motie-Omtzigt c.s. kreeg steun van CDA, D66, SP, PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50PLUS.
 • Trad af na een voor hem moeizaam verlopen Tweede Kamerdebat op 29 januari 2014 waarin er veel kritiek was op zijn beleid rond de ernstige problemen bij de Belastingdienst met de uitbetaling van toeslagen.

uit de privésfeer
 • Zijn vader was gemeenteraadslid in Weert (1986-1993), zijn grootvader van vaderszijde was daar wethouder (1958-1970)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1999)

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.