Mr. M. (Michiel) Patijn

foto Mr. M. (Michiel) Patijn
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Topambtenaar, staatssecretaris en Kamerlid uit een familie met veel public spirit en belangstelling voor Europese samenwerking. Broer van Schelto i en zoon van een PvdA-Tweede Kamerlid. Werd na een ambtelijke loopbaan bij BuZa en EZ door Bolkestein i kort voor diens aftreden tot SG van Defensie benoemd. Speelde een belangrijke rol bij de afslanking bij defensie na de val van de Berlijnse Muur. In het eerste kabinet-Kok i staatssecretaris van Europese Zaken en daarna drie jaar Tweede Kamerlid voor de VVD. Trad in die functies niet erg op de voorgrond; was meer diplomaat dan politicus. In 2001-2005 was hij ambassadeur bij de NAVO in Brussel.

VVD
in de periode 1994-2001: staatssecretaris, secretaris-generaal

1.

Voornaam (roepnaam)

Michiel (Michiel)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 19 augustus 1942

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PvdA (Partij van de Arbeid), omstreeks 1963 tot 1978
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/12)

 • directeur Europese zaken, ministerie van Economische Zaken, van 1 juli 1988 tot 1 december 1989
 • secretaris-generaal ministerie van Defensie, van 1 december 1989 tot 22 augustus 1994
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met Europese samenwerking), van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 1 april 2001
 • permanent vertegenwoordiger bij de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie), van 1 april 2001 tot 1 mei 2005

takenpakket (bewindspersoon)
 • Was als staatssecretaris belast met 1. aangelegenheden betreffende de samenwerking in en de integratie van Europa; 2. bilaterale en multilaterale (inclusief wereldwijde) aangelegenheden op economisch en sociaal terrein, op cultureel, wetenschappelijk en technologisch terrein; 3. verkeersaangelegenheden; 4. aangelegenheden betreffende het milieu, een en ander voorzover de minister de behandeling daarvan niet aan zichzelf voorbehield.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter algemene commissie voor Europese Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 september 1998 tot 1 april 2001

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met Europese samenwerking en justitie (algemeen justitiebeleid)

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Had een groot aandeel in de voorbereiding van de Europese top van Amsterdam (juni 1997), die leidde tot het Verdrag van Amsterdam

als bewindspersoon (wetgeving)
 • Bracht in 1994 een wet tot stand tot Goedkeuring van het Verdrag van Korfoe over uitbreiding van de EU per 1 januari 1995 met Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden. In een referendum wees de Noorse bevolking de toetreding af. (23.867)
 • Bracht in 1997 een wet tot stand tot Goedkeuring van het op 6 november 1992 te Madrid tot stand gekomen Protocol betreffende de toetreding van Griekenland tot het Akkoord van Schengen (23.584)

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • 'Overleefde' in november 1997 samen met staatssecretaris Schmitz een motie van afkeuring van de oppositie n.a.v. het onjuist en onvolledig informeren van de Kamer over de monitoring van teruggezonden Iraanse vluchtelingen. Hij was ervan op de hoogte dat die monitoring in december 1996 was stopgezet, maar had dat niet in de openbaarheid gebracht en het slechts in bedekte termen aan ambtenaren van Justitie gemeld.

uit de privésfeer
 • Zijn echtgenote was psychiater

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.