Dr. A.G.W.J. (Ad) Lansink

foto Dr. A.G.W.J. (Ad) Lansink
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Nijmeegs CDA-Tweede Kamerlid dat zich al snel met een veelheid aan onderwerpen bezighield, zoals milieu, energie, hoger onderwijs en volksgezondheid. Van huis uit scheikundige en onder andere werkzaam bij het Radboud-ziekenhuis. Zat ook in de Nijmeegse gemeenteraad. Gedreven politicus die geregeld in hoog tempo sprak en genoot van het debat. Groot voorstander van kernenergie; drong vaak aan op de bouw van kerncentrales. Belangrijk 'speler' in de debatten over de Wet studiefinanciering. Bekleedde naast zijn Kamerlidmaatschap bestuursfuncties bij de KNVB en was onder andere voorzitter van de sectie amateurvoetbal.

CDA
in de periode 1977-1998: lid Tweede Kamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Adrianus Gerhardus Wilhelmus Josephus (Ad)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Arnhem, 6 juni 1934

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • KVP (Katholieke Volkspartij), van 1967 tot 11 oktober 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), van 11 oktober 1980 tot december 2015 (bedankte vanwege de tegenstem in de Senaat bij de Stroomwet)
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), vanaf 2020

4.

Hoofdfuncties/beroepen (5/7)

 • wetenschappelijk hoofdmedewerker (biochemicus) Instituut voor Pathologische Anatomie, "Sint Radboudziekenhuis", Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1964 tot 1977
 • lid gemeenteraad van Nijmegen, van 1 september 1970 tot 1 september 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 8 juni 1977 tot 10 juni 1981
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 9 september 1981 tot 16 september 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 11 november 1982 tot 19 mei 1998

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

vorige (2/17)
 • voorzitter Gelderse Milieu Federatie, vanaf 16 oktober 2003
 • voorzitter Zonnekrachtteam Nijmegen, van 2007 tot 2012

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • voorzitter adviescommissie voor documentatie en automatisering Staten-Generaal, van 3 november 1987 tot 1 januari 1993
 • lid tijdelijke commissie klimaatverandering (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 20 december 1995 tot oktober 1996

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Een door hem in 1979 ingediende en aangenomen motie zou een blijvend stempel drukken op het Nederlandse afvalverwerkingsbeleid. De "Ladder van Lansink" onderscheidt vijf vormen van omgaan met afval. Preventie heeft de hoogste prioriteit, gevolgd door (een zo hoogwaardig mogelijk) hergebruik. Als dit niet mogelijk is, moet gestreefd worden naar verbranding van afval, bij voorkeur met energie-opwekking. De minst gewenste oplossingen zijn storten en lozen.
 • Diende in 1995 een initiatiefwetsvoorstel in over de leeftijd waarop aanspraak ontstaat op studiefinanciering in het hoger onderwijs. Het voorstel werd in 1996 ingetrokken. (24.249)

opvallend stemgedrag (0/5)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in de periode 1983-1998 geregeld waarnemend Tweede Kamervoorzitter
 

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.