Mr. H.L. (Hans) s' Jacob

foto Mr. H.L. (Hans) s' Jacob
bron: Fotoarchief Spaarnestad
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Partlijloze financieel deskundige die korte tijd minister was in het kabinet-Drees I i. Afkomstig uit een Utrechts regentengeslacht (zoon van de Utrechtse Commissaris van de Koningin). Was zelf aanvankelijk burgemeester van een Gelderse plattelandsgemeente. Werd in 1945 secretaris-generaal van het ministerie van Financiën en was daarna als plaatsvervangend Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon belast met de repatriëring van Nederlandse militairen uit Indonesië. Volgde in oktober 1950 Schokking i op als minister van Oorlog en Marine. Zijn belangrijkste besluit was het ontslag van generaal Kruls i. Werd in het opvolgende kabinet niet gehandhaafd, hoewel hij goed lag in de Kamer.

partijloze c.h.
in de periode 1945-1951: minister, secretaris-generaal

1.

Voornamen (roepnaam)

Hendrik Laurentius (Hans)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Driebergen, 5 april 1906

overlijdensplaats en -datum
Leiden, 29 september 1967

3.

Partij/stroming

partij(en)
partijloos

verwante partij
CHU (Christelijk-Historische Unie)

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/9)

 • burgemeester van Valburg, van 1 maart 1939 tot 22 november 1943 (ontslagen door de Duitsers)
 • burgemeester van Valburg, van mei 1945 tot 1 december 1945
 • secretaris-generaal ministerie van Financiën, van 1 december 1945 tot 16 oktober 1950 (benoemd 19 november 1945; vanaf 1 augustus 1949 op non-actief)
 • gedelegeerde van de Kroon in Indonesië en plaatsvervangend Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, van 1 augustus 1949 tot 29 december 1949 (belast met het voorbereiden van de repatriëring der Koninklijke Landmacht en een deel van het KNIL; tevens financieel adviseur van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon, Lovink)
 • regeringscommissaris voor het militaire hulpprogramma in Indonesië, van januari 1950 tot 15 oktober 1950
 • minister van Oorlog, van 16 oktober 1950 tot 15 maart 1951
 • minister van Marine, van 16 oktober 1950 tot 15 maart 1951

gevangenschap/internering
 • geïnterneerd strafgevangenis te Scheveningen, van 1942 tot 1943
 • geïnterneerd gijzelaarskamp te Vught, vanaf 1943
 • geïnterneerd strafgevangenis te Neu Brandenburg (Mecklenburg), tot mei 1945

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Nevenfuncties (2/28)

 • lid College van Curatoren Technische Universiteit te Eindhoven, van juni 1961 tot 29 september 1967
 • lid algemeen bestuur, Medische Faculteit te Rotterdam, omstreeks 1966

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als bewindspersoon (beleidsmatig)
 • Zijn belangrijkste beleidsdaad was het ontslag van H.J. Kruls als voorzitter van de verenigde chefs van staven
 • Verdedigde in december 1950 de kabinetsbeslissing om Molukse ex-KNIL-militairen en hun gezinnen te verschepen van Java naar andere delen van Indonesië. Dit beleid werd in maart 1951 met succes gerechtelijk aangevochten.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in mei 1949 met dr. Lovink de voornaamste kandidaat om Beel op te volgen als Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Nederlands-Indië, maar Lovink kreeg in de ministerraad meer stemmen

uit de privésfeer (3/4)
 • Actief in illegaliteit
 • Een broer van hem was hoogleraar staatsrecht in Groningen en raadslid en Statenlid voor de VVD
 • Zijn moeder was een nicht van Mr. W.H. de Beaufort, Tweede en Eerste Kamerlid en minister

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.