25221 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Kieswet, houdende verlaging van de voorkeurdrempel

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 5 februari 1997 ingediend door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Kohnstamm i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat het aantal stemmen dat nodig is om bij voorkeur te worden gekozen wordt verlaagd.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Kieswet, houdende verlaging van de voorkeurdrempel

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

2 5 februari 1997, memorie van toelichting, nr. 3     KST19524
Memorie van toelichting
publicatie: 7 februari 1997
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.