L.W.J.K. Thomson

foto L.W.J.K. Thomson
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Het Leven/Spaarnestad/HGvN
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Vooraanstaande liberale defensiespecialist in de Tweede Kamer aan het begin van de twintigste eeuw. Was officier bij het KNIL en publicist op militair gebied. Pleitbezorger van een volksleger. Gold als officier en als Kamerlid als een, soms wat onstuimige, maar ook krachtdadige en onafhankelijke opposant van de Nederlandse defensiepolitiek. Stemde vaak mee met SDAP i en VDB i. Stond goed aangeschreven bij de lagere officieren omdat hij pleitte voor grotere democratie bij het leger. Kwam in Albanië om bij een internationale poging om in dat land een stabiel regime te vestigen. Hij was daarmee de eerste Nederlandse militair die tijdens een vredesmissie sneuvelde en werd daardoor een min of meer nationale figuur.

Liberale Unie
in de periode 1905-1913: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Lodewijk Willem Johan Karel

geboorteplaats en -datum
Voorschoten, 11 juni 1869

overlijdensplaats en -datum
Durazzo (Albanië) (ook wel Durres), 15 juni 1914

begraafplaats en -datum
Groningen, Zuiderbegraafplaats, 14 juli 1914

2.

Partij/stroming

partij(en)
Liberale Unie

3.

Hoofdfuncties/beroepen (5/13)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 september 1905 tot 20 mei 1913 (voor het kiesdistrict Leeuwarden)
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, van 20 december 1909 tot 30 augustus 1913 (gekozen in district III)
 • militair attaché te Griekenland, van 1912 tot 1913 (tijdens de Balkanoorlog)
 • bataljonscommandant te Groningen, vanaf 1912
 • opperbevelhebber Gendarmerie van Albanië, van februari 1914 tot 15 juni 1914 (gesneuveld)

officiersrangen
 • tweede luitenant der infanterie, van 25 juli 1888 tot 1 januari 1892
 • eerste luitenant, van november 1892 tot 2 oktober 1903
 • kapitein der infanterie, van 2 oktober 1903 tot 20 mei 1913 (op non-activiteit sinds 1905)
 • majoor der infanterie, vanaf 20 mei 1913 (keerde terug in actieve dienst)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Nevenfuncties

redacteur "Militaire Gids" (blad voor vooruitstrevende militairen), vanaf 1903

afgeleide functies, presidia etc.
 • lid vaste commissie voor openbare gezondheid (gemeenteraad van 's-Gravenhage), van 5 september 1911 tot 30 augustus 1913
 • lid vaste commissie voor strafverordeningen (gemeenteraad van 's-Gravenhage), van 5 september 1911 tot 30 augustus 1913

5.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was militair specialist in Tweede Kamer. Vooruitstrevend op defensiegebied.

opvallend stemgedrag (0/3)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

7.

Wetenswaardigheden

algemeen (3/4)
 • Militair attaché in de Boerenoorlog aan de kant van de Boeren (om te zien hoe een moderne oorlog tussen blanken zich voltrok)
 • Belast met de spoorwegbewaking tijdens de spoorwegstaking in 1903
 • Organiseerde voor de grote mogendheden een militie in Albanië, om hen zo te verzekeren van een stabiel land

uit de privésfeer (3/7)
 • Zijn stoffelijk overschot werd met de kruiser 'Noord-Brabant' vanuit Albanië overgebracht naar Nederland, waarna op 14 juli 1914 in Amsterdam onder massale belangstelling, en in aanwezigheid van vertegenwoordigers van onder meer koningin, kabinet en parlement, een herdenking werd gehouden. Daarna werd de kist per trein naar Groningen overgebracht, waar de begrafenis plaatsvond.
 • In 1918 werd in Den Haag een standbeeld voor hem opgericht
 • In Groningen staat aan de Hereweg sinds 1919 een borstbeeld van hem; een kopie daarvan staat in Dürres. Op Veteranendag 2014 (28 juni) werd op het Binnenhof een replica van het borstbeeld onthuld.

verkiezingen
 • Versloeg in 1905 in het district Leeuwarden na herstemming F.M. Wibaut (sdap)
 • Versloeg in 1909 na herstemming P.J. Troelstra (sdap). Eindigde in het district Weststellingwerf als derde achter F.W.N. Hugenholtz (sdap) en H.C. Hogerzeil (arp).
 • Werd in 1913 na herstemming verslagen door P.J. Troelstra (sdap)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie (6/8)
 • J. Fabius, "Met Thomson in Albanië" (1964, 2e druk)
 • J.P. de Zeeuw, "De dood van Lodewijk Thomson" (doctoraalscriptie geschiedenis, 1991)
 • C.M. Schulten, "Thomson, Lodewijk Willem Johan Karel (1869-1914)", in: Biografisch Woordenboek van Nederland, deel I, 279
 • H. de Wilt, scriptie Staatkundig-Historische Studiën, RU Leiden
 • Onze Afgevaardigden, 1905, 1909
 • Ned. Patriciaat, 1931/32

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Biografisch Woordenboek van Nederland

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.