Mr. P.A. (Pieter) Blaisse

foto Mr. P.A. (Pieter) Blaisse
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Katholieke notariszoon uit Amsterdam die na een loopbaan in het bedrijfsleven en als hoofdambtenaar een vooraanstaand Tweede Kamerlid werd voor de KVP. Woordvoerder handelspolitiek, economische en Europese zaken en tevens lid van het Europees Parlement. Werd enkele keren genoemd als minister of staatssecretaris. Goed bevriend met Luns i. Vervulde opmerkelijk veel commissariaten in binnen- en buitenland. Sportief onafhankelijk politicus met veel bonhomie. Na zijn politieke loopbaan werd hij buitengewoon hoogleraar in Delft.

KVP
in de periode 1952-1967: lid Tweede Kamer, lid Europees Parlement (vóór 1979)

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Pieter Alfons (Pieter)

geboorteplaats en -datum
Amsterdam, 24 april 1911

overlijdensplaats en -datum
's-Gravenhage, 1 augustus 1990

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • RKSP (Roomsch-Katholieke Staatspartij), tot 22 december 1945
 • KVP (Katholieke Volkspartij), vanaf 22 december 1945 (bedankte na de vorming van het kabinet-Den Uyl)

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/12)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 juli 1952 tot 3 juli 1956
 • lid Gemeenschappelijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, van 10 september 1952 tot 1 januari 1958
 • rechtskundig en economisch adviseur te 's-Gravenhage, vanaf juli 1956
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 oktober 1956 tot 22 februari 1967
 • lid Europees Parlement, van 1 januari 1958 tot 8 mei 1967 (benoemd door de Staten-Generaal)
 • bijzonder hoogleraar juridische en economische aspecten van internationale organisaties en concernstructuur, Technische Hogeschool te Delft, van 1 januari 1969 tot 1 september 1980 (vanwege de Stichting Unilever-leerstoel)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties (2/21)

 • voorzitter Raad van Commissarissen onroerendgoed-maatschappij "Wereldhave" (na Kamerlidmaatschap)
 • lid commissie Ontwikkelingssamenwerking voor het bedrijfsleven, omstreeks 1980

afgeleide functies, presidia etc. (2/8)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 30 december 1966 tot 22 februari 1967
 • voorzitter commissie interne markt (Europees Parlement)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Was in 1957 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van het wetsvoorstel tot goedkeuring van het E.E.G.-verdrag
 • Was in 1962 één van de woordvoerders van zijn fractie bij de behandeling van de Nota inzake hulp aan minder-ontwikkelde landen
 • Een in 1965 door hem ingediend (en door de Tweede Kamer aanvaard) amendement op de ontwerp-Mijnwet continentaal plat verplichte de regering de uitvoerings-AMvB over gas- en oliewinning op de Noordzee ter goedkeuring aan de Staten-Generaal voor te leggen

opvallend stemgedrag (0/9)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in april 1959 tijdens de eerste formatiepoging van De Quay kandidaat-minister voor Buitenlandse Handel
 • Behoorde in 1965 tot de zes leden in de KVP-fractie die tegen tijdelijke afwijking van de structurele begrotingsnorm stemde, zoals vastgelegd in het ontwerp-regeereakkoord van het kabinet-Cals
 • Werd in december 1966 tot zijn verrassing en teleurstelling door zijn partij niet opnieuw kandidaat gesteld voor de Tweede Kamer

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
 • Wie is dat? 1956
 • Ned. Patriciaat, 1962

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.