Nota naar aanleiding van het tweede verslag uitgebracht bij wetsvoorstel 35746 - Actualisering diergezondheidsregels in Wet dieren

vrijdag 17 mei 2024

Bij wetsvoorstel 35746 - Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen is een nota naar aanleiding van het tweede verslag ondergebracht.