35746 NL - wetsvoorstel
Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 1 maart 2021 ingediend door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Schouten i, en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 

Voorstel tot wijziging van de Wet Dieren met een paar inhoudelijke aanpassingen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op een informatieplicht voor een houder van dieren bij een besmettelijke dierziekte. Verder zijn de voorgestelde regels over kentekenen en waarschuwingsborden meer in overeenstemming met de praktijk en is het nodig enkele meer technische aanpassingen aan te brengen in de regels over tegemoetkoming in de schade als gevolg van bestrijdingsmaatregelen. Dit wetsvoorstel houdt verband met het eerdere voorstel tot wijziging van de Wet Dieren, die enkele technische onderdelen betreft, in het belang van een goede uitvoering van de Europese diergezondheidsverordening (Kamerstuk 35 398, nr. 3).

1.

Volledige titel

Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

2.

Documenten

(17 stuks)

2 1 maart 2021, koninklijke boodschap, nr. 1     KST357461
Koninklijke boodschap
 
2 1 maart 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST357462
Voorstel van wet
 
2 1 maart 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST357463
Memorie van toelichting
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.