Jelmer Kruidenier nieuwe interim-voorzitter van SGP-jongeren

Met dank overgenomen van SGP-jongeren (SGPJ) i, gepubliceerd op zaterdag 23 maart 2024.

Jelmer Kruidenier (25) uit De Klomp nam op 23 maart tijdens het voorjaarscongres de voorzittershamer over van Rody van Heijst, die sinds 9 april 2022 voorzitter was. Het is de bedoeling dat hij voor een periode van een half jaar deze functie als waarnemend voorzitter zal gaan vervullen.

Gezamenlijke inzet

Kruidenier is in het dagelijks leven actief als projectmanager en heeft de studie bedrijfskunde afgerond. Kruidenier: ‘Ik ken de organisatie al een hele tijd van binnenuit en ik ben elke keer weer verbluft over wat we met elkaar realiseren en organiseren, kijk bijvoorbeeld naar de jongerendagen. Het is prachtig om te zien dat jongeren vanuit verschillende achtergronden en opleidingsniveaus zich gezamenlijk inzetten voor het versterken van het christelijke geluid in het maatschappelijk debat. ‘ Kruidenier is al langere tijd actief voor SGPJ. In 2021 begon hij als notulist waarna hij in april 2022 secretaris van het landelijke bestuur werd.

Waarde(n)volle politiek

Kruidenier wil zich gaan inzetten voor een realistische politiek op grond van Gods Woord. ‘Politiek raakt iedereen. Of het je nu interesseert of niet. Iedereen ondervindt wel de gevolgen van de grote politieke vraagstukken die momenteel in onze samenleving onderwerp van debat zijn. Ik zeg niet dat we als SGP-jongeren voor al deze problemen de oplossing op de plank hebben liggen. Maar ik denk wel dat we een realistisch verhaal hebben en waarde(n)vol: politiek op grond van Gods Woord. Dat geeft een dimensie en waarde die uniek is en bij andere partijen niet te vinden is.’