SGP-jongeren (SGPJ)

Met dank overgenomen van Parlement.com.
Logo SGPJ

Deze Nederlandse onafhankelijke jongerenorganisatie is gelieerd aan de Staatkundig-Gereformeerde Partij i (SGP). Van 1934 tot 2000 ging de organisatie door het leven als het Landelijk Verband voor Staatkundig-Gereformeerde Studieverenigingen (LVSGS). De SGPJ wil graag als bruggenbouwer tussen de gereformeerde en seculiere wereld dienen. Het ledental van de SGP-Jongeren ligt op bijna 4.000. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.

1.

Ideologie

De SGP-Jongeren dragen het gedachtegoed van de SGP uit, met hier en daar een eigen mening. Daarnaast willen zij de seculiere en gereformeerde, christelijke wereld verbinden.

2.

Organisatiestructuur

De SGPJ kent een dagelijks bestuur. Daaronder vallen organisatorische en het politieke commissies. Lokaal zijn tientallen commissies actief. De SGP-Jongeren organiseren hun eigen congressen, maar hebben op de congressen van hun moederpartij geen spreekrecht of recht om moties en amendementen in te dienen.

3.

Prominente ex-leden

LVSGS

SGPJ

4.

Historische ontwikkeling

In 1934 kwam het LVSGS (het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen) tot stand. Doel was de jeugd meer bekend te maken met de beginselen van de SGP. Het initiatief tot oprichting lag bij de lokale SGP-kiesverenigingen. In de jaren dertig hield de organisatie zich vooral bezig met het uitbouwen.

Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot en met begin jaren zestig kwam de opmars van het LVSGS tot stilstand en ging het niet goed met de organisatie. Door het oprichten van een jeugdblad keerde de (interne) discussie terug in de organisatie, waarmee ook het ledenaantal weer steeg.

In de jaren tachtig maakte het LVSGS twee grote veranderingen door. Allereerst mochten vanaf 1987 vrouwen lid worden van de vereniging en konden zij sindsdien in het landelijk bestuur zitting nemen. Daarnaast startte het LVSGS in 1984 met de SGP-Jongerendagen. Beide veranderingen werden met goedkeuring van de moederpartij doorgevoerd. Het ledenaantal steeg explosief en de jongerendagen trokken iedere keer duizenden jongeren.

Na deze groeispurt heeft het LVSGS zich vooral inhoudelijk steeds meer geprofileerd. Omdat de oude naam niet meer bij het nieuwe imago paste, veranderde het LVSGS in 2000 zijn naam in SGP-Jongeren (SGPJ). In de loop der tijd hebben de SGP-Jongeren zich steeds meer als een luis in de pels van de moederpartij kunnen manifesteren, zonder dat de relatie hier onder leed.

5.

Gegevens

Naam

SGP-Jongeren (SGPJ)

Moederpartij

SGP

Opgericht

24 januari 1934

Ledenaantal

4000

Ledenblad

KLIK (jongeren), In Contact

Internet

www.sgpj.nl

Email

info@sgpj.nl

Telefoon

010 720 07 80

Adres

Dinkel 7

3068 HB Rotterdam

 

Meer over