Het fundament van de ChristenUnie heeft nooit gelegen in macht, maar in idealen

Met dank overgenomen van M.H. (Mirjam) Bikker i, gepubliceerd op woensdag 22 november 2023, 22:44.

Reactie Mirjam Bikker op de exit-polls

“Ik ben dankbaar dat zoveel tienduizenden mensen stem hebben geven aan de ChristenUnie. Het is nog even spannend. Exit-polls geven niet altijd een betrouwbaar beeld van de daadwerkelijke uitslagen, dat is de afgelopen jaren gebleken. Het is nog even tussen hoop en vrees of het 3 of 4 zetels worden".

"Maar met welk aantal zetels ook, juist nu in een gepolariseerde tijd, zullen wij vanuit onze diepste overtuiging stem geven aan christelijke, sociale politiek. Geworteld in de hoop, zoekend naar vrede, pal voor de rechtsstaat.

o

We feliciteren de winnaars van de verkiezingen: PVV, GL/PvdA en NSC. De grote verschuivingen in ons land raken ons ook. De kiezer geeft een stevig signaal dat men het anders wil. Dat legt nu ook een grote verantwoordelijkheid bij de partijen die de grootste zullen worden.

o

Tegelijk kijken we ook met zorg naar deze uitslag. Omdat we vrezen voor verdere polarisatie. Ons land is gebouwd op minderheden die elkaar heel houden en elkaar weten te vinden. Deze verkiezingen zetten daarom veel op het spel en dat vraagt juist van de winnaars van deze verkiezingen wijsheid voor het hele land in plaats van het aanwakkeren van polarisatie.

o

Het fundament van de ChristenUnie heeft nooit gelegen in macht, maar in idealen. Wij verlangen ernaar om ook in de politiek dienstbaar te zijn aan onze hemelse Vader en zo om te zien naar elkaar en naar de schepping. Die missie is onveranderd en zullen wij met hart en ziel en biddend voor ons land voortzetten.”

Deel dit bericht