Mr. M.H. (Mirjam) Bikker

foto Mr. M.H. (Mirjam) Bikker
bron: Nienke van Denderen
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Mirjam Bikker (1982) is sinds 31 maart 2021 lid van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie i. Op 17 januari 2023 volgde zij Gert-Jan Segers i op als fractievoorzitter en politiek leider van de ChristenUnie. Daarvoor was zij van 9 juni 2015 tot 31 maart 2021 lid van de Eerste Kamer en in 2019-2021 fractievoorzitter. Mevrouw Bikker was zeven jaar gemeenteraadslid in Utrecht (tevens fractievoorzitter) en beleidsmedewerker van de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer was zij voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als Tweede Kamerlid houdt zij zich behalve met het algemene politieke beleid bezig met koninklijk huis, rechtsbescherming, kansspelbeleid, beleid mensenhandel, medische ethiek, langdurige zorg en sport.

ChristenUnie
in de periode 2015-heden: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK

1.

Voornamen (roepnaam)

Mirjam Hannah (Mirjam)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Gouda, 8 september 1982

3.

Partij/stroming

partij(en)
ChristenUnie

4.

Hoofdfuncties/beroepen (7/10)

 • beleidsmedewerker binnenlandse zaken, koninkrijksrelaties, algemene zaken en koninklijk huis, ChristenUnie-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van november 2008 tot januari 2010
 • beleidsmedewerker justitie, grondrechten en binnenlandse zaken, ChristenUnie-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2013 tot 2015
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 9 juni 2015 tot 1 september 2016
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 22 december 2016 tot 31 maart 2021
 • fractievoorzitter ChristenUnie, Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 mei 2019 tot 31 maart 2021
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 31 maart 2021
 • fractievoorzitter ChristenUnie, Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 17 januari 2023

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Werd op grond van artikel X10 van de Kieswet als Eerste Kamerlid van 13 september tot 22 december 2016 vervangen door Herman Sietsma

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige
 • redacteur tijdschrift "Wapenveld", vanaf juli 2016
 • lid bestuur Stichting SBI Prinsjesdag Ontbijt, vanaf 1 mei 2020

vorige
 • preses Sola Scriptura, christelijke studentenvereniging te Utrecht, uitgaande van CSFR, van april 2004 tot mei 2005
 • preses christelijke studentenvereniging CSFR te Utrecht, van januari 2006 tot januari 2007

afgeleide functies, presidia etc.
voorziter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Eerste Kamer der Staten-Generaal), van 18 juni 2019 tot 31 maart 2021

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
lid Comité van Aanbeveling Joods Monument Utrecht

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Nam in 2021 van Joël Voordewind verdediging over een door hem samen met zes anderen (PvdA, CDA, GroenLinks, SGP, SP en 50PLUS) ingediend initiatiefwetsvoorstel over integrale suïcidepreventie (35.754)
 • Nam in 2023 van Gert-Jan Segers de verdediging (samen met Jan Paternotte, D66) over van een voorstel in om in het reglement van orde bedreigingen als ongeoorloofd gedrag toe te voegen (36.037)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Wetenswaardigheden

uit de privésfeer
 • Groeide op in Moordrecht en Nunspeet

verkiezingen
 • TK 2021: 4

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.