Geleidende brief - Initiatiefnota van de leden Dassen en Bikker over het versterken van de Tweede Kamer: “Een sterke parlementaire democratie vraagt om onderhoud”

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 36406 - Initiatiefnota over het versterken van de Tweede Kamer: “Een sterke parlementaire democratie vraagt om onderhoud”.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van de leden Dassen en Bikker over het versterken van de Tweede Kamer: “Een sterke parlementaire democratie vraagt om onderhoud”; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 05-09-2023
Publicatie­datum 05-09-2023
Nummer KST364061
Kenmerk 36406, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 406

Initiatiefnota van de leden Dassen en Bikker over voorstellen ter versterking van de Tweede Kamer: «Een sterke parlementaire democratie vraagt om onderhoud»

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 september 2023

Hierbij bieden wij u aan de initiatiefnota «Voorstellen ter versterking van de Tweede Kamer: «Een sterke parlementaire democratie vraagt om onderhoud»».

Dassen

Bikker

kst-36406-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 406, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.