Brief regering; Afschrift van de brief aan Z.M. de Koning inzake het ontslag van de minister-president en alle ministers en staatssecretarissen - Kabinetscrisis 2023

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 36392 - Kabinetscrisis 2023.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Kabinetscrisis 2023; Brief regering; Afschrift van de brief aan Z.M. de Koning inzake het ontslag van de minister-president en alle ministers en staatssecretarissen
Document­datum 07-07-2023
Publicatie­datum 07-07-2023
Nummer KST363921
Kenmerk 36392, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022-

2023

36 392

Kabinetscrisis 2023

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juli 2023

Bijgaand zend ik u afschrift van mijn brief van heden aan Z.M. de Koning, waarin ik het ontslag van de minister-president en alle ministers en staatssecretarissen heb aangeboden.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

  • M. 
    Rutte

kst-36392-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 392, nr. 1


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.