Brief van de minister voor Rechtsbescherming over e-Court - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 23 januari 2021
kalender

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over e-Court - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

1.

Tekst

34 517 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces

D BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 april 2018

Op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stuur ik uw Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Lokin-Sassen1 (CDA), de brief over e-Court2 en de beantwoording van de vragen over e-Court van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk3 (beiden SP en de aanvullende vragen van de leden Groothuizen en Pia Dijkstra (beiden D66).

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Noot 1

Toezegging T02537.

Noot 2

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 162931.

Noot 3

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 162931.


2.

Bijlagen

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.