Jaarverslag EU-Hof: meer dan duizend rechtszaken afgehandeld in 2022

dinsdag 16 mei 2023, 16:10

DEN HAAG (PDC i) - In 2022 handelde het Hof van Justitie van de Europese Unie iets minder zaken af dan het jaar ervoor (1666 tegenover 1723 in 2021). Het aantal geopende zaken ten opzichte van 2021 bleef redelijk gelijk (1710 tegenover 1720). Zo valt te lezen in het jaarverslag voor 2022 dat het EU-Hof afgelopen week presenteerde. Uit dit verslag kwam ook naar voren dat de oorlog in Oekraïne haar stempel heeft gedrukt op de Europese instantie. In 2022 zijn er meer dan 70 zaken ingediend over de beperkende maatregelen die de EU heeft genomen tegen personen of entiteiten die banden hebben met Rusland.

Ook andere grote uitdagingen waar de EU voor gesteld staat, hebben hun weerslag in het werk van het Hof, zo valt in het jaarverslag te lezen. Zo zijn er zaken geopend met betrekking tot de energie- en milieusector, de regulatie van staatssteun en energiemarkten en de bescherming van persoonsgegevens. Het EU-Hof meldt ook dat deze en alle andere rechtszaken sinds april 2022 via streamingdiensten te volgen zijn. Zo hoopt de instantie de Europese rechtspraak dichter bij de burgers te brengen.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is in 1952 opgericht om toe te zien op de goede toepassing van Europese wetten en regels. Het bestaat uit het Hof van Justitie en het Gerecht. Het Hof van Justitie doet uitspraken over geschillen tussen lidstaten, EU-instellingen, bedrijven en individuen waarbij EU-wetgeving aan de orde is. Het Gerecht gaat over zaken tegen de instellingen en organen van de EU.

Bron: Hof van Justitie van de EU, Ministerie van Buitenlandse Zaken