Europa Vandaag: Bevrijdingsdag, ministers bespreken farmaplannen en European Competition Day

vrijdag 5 mei 2023, 8:15

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Vlag van de Europese Unie en een aantal lidstaten
Bron: flickr/motiqua

Hoe het einde van de Tweede Wereldoorlog het begin van de EU markeerde

Vandaag vieren we in Nederland Bevrijdingsdag! De dag waarop we bevrijding van de Duitse bezetting vieren. Na 1945 bleek het einde van de Tweede Wereldoorlog niet alleen feestelijk vanwege de Duitse capitulatie, maar ook omdat het de eerste stap richting de Europese eenwording markeert.

De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog waren zo ingrijpend geweest, dat in 1950 België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland een eerste stap naar Europese samenwerking zetten.

Om het onderling voeren van oorlog onmogelijk te maken, besloten die landen om de belangrijkste grondstoffen voor de oorlogsindustrie (kolen en staal) gezamenlijk te gaan beheren via de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). In de jaren daarna ging men op steeds meer terreinen (landbouw, economie, veiligheid etc.) samenwerken en werd in 1992 met het Verdrag van Maastricht de Europese Unie gevormd.


 
Medicijnen

Wat vinden de ministers van de farmaplannen van de Commissie?

In Stockholm vindt vandaag de Informele bijeenkomst van de ministers van Volksgezondheid plaats. Daar gaan zij in gesprek over de toegang tot medische producten en crisisparaatheid. De bijeenkomst vindt plaats nadat de Europese Commissie i heeft aangekondigd de Europese regels voor nieuwe medicijnen voor het eerst in twintig jaar te willen wijzigen.

Op het gebied van volksgezondheid ligt de verantwoordelijkheid bij de lidstaten en heeft de Europese Unie een ondersteunende rol. Een rol die in de laatste jaren vanwege de coronacrisis is gegroeid. Zo heeft de EU in oktober 2022 de Europese Gezondheidsunie opgericht. Daarmee heeft de EU mechanismen ingesteld die het mogelijk maken om intensiever samen te werken en gezamenlijke maatregelen in te stellen bij gezondheidscrises. De mogelijkheid tot een gezamenlijke inkoop van medisch materiaal, zoals tijdens de coronacrisis, is hierin ook vastgelegd.


 

voorzitterschap eu

Binnenkant van een kantoorgebouw met daarin mensen die rondlopen en pauze houden

European Competition Day

Eurocommissaris Margrethe Vestager i (mededinging) is vandaag bij de European Competition Day in Stockholm. Deze conferentie wordt tijdens elk voorzitterschap i georganiseerd. Vertegenwoordigers van de Europese mededingingsautoriteiten, de Europese Commissie, ministeries en bedrijven gaan met elkaar in gesprek over de uitdagingen rondom het mededingingsbeleid.

Open concurrentie (mededinging) is een belangrijke voorwaarde voor een vrije Europese handel en het totstandbrengen en goed laten functioneren van de Europese interne markt. De Europese Unie zorgt voor regels die de concurrentie bevorderen, om zo een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de consument te garanderen en technologische innovatie te stimuleren.


En verder...

vindt vandaag de persconferentie plaats van het Europees Parlement ter aankondiging van de plenaire week. Tijdens die persconferentie worden altijd de belangrijkste agendapunten besproken.

heeft iedereen zaterdag de mogelijkheid om de Europese instellingen te bezoeken tijdens de European Union Open Days! Tijdens deze dag openen de instellingen i hun deuren voor het grote publiek.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

5 mei

Raad van de Europese Unie

Informele bijeenkomst ministers van Volksgezondheid

5 mei

Zweeds voorzitterschap

European Competition Day i

6 mei

Europese Unie

European Union Open Days