Beslisnota bij brief van de minister van VWS over intrekking wetsvoorstel 34445 (bijlage bij 34445,nr.A)

1.

Kerngegevens

Officiële titel Beslisnota bij brief van de minister van VWS over intrekking wetsvoorstel 34445 (bijlage bij 34445,nr.A)
Document­datum 29-03-2023
Publicatie­datum 29-03-2023
Nummer BLG1082797
Kenmerk 34445, nr. A
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Hoofddocument

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.