Europa Vandaag: Europees Parlement staat stil en blikt vooruit op het Green Deal Industrieplan

woensdag 15 februari 2023, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Ukrainian and European flags
Bron: European Commission

Europees Parlement staat stil bij één jaar oorlog in Oekraïne

Vandaag is opnieuw een volle vergaderdag aangebroken voor de Europarlementariërs in Straatsburg. In de plenaire vergadering zal onder andere aandacht worden besteed aan de jaardag van de Russische invasie in Oekraïne. Volgende week betreurt de wereld dat de oorlog op 24 februari al een jaar duurt. Ook Commissievoorzitter Von der Leyen zal aanwezig zijn voor de gelegenheid en het Parlement toespreken.

Vervolgens worden de debatten hervat om onder meer het Green Deal i Industrieplan te bespreken. De EP-Commissie Economische en Monetaire Zaken i zal, in het bijzijn van de ECB i, hun jaarlijke rapport presenteren. In dat rapport staan onder meer strategische aanbevelingen voor de euro. Ook wordt er een doorbraak verwacht in een akkoord met Noord-Macedonië over Frontex i's werkzaamheden aan de grens tussen de EU en Noord-Macedonië. Tot slot stemmen de parlementariërs over de fietsstrategie die de Commissie heeft voorgesteld. De Commissie wil hiermee meer EU-burgers op de fiets krijgen. Als de rest van Europa net zo vlak zou zijn als Nederland, zou die strategie misschien overbodig zijn geweest.


 
Klimaatverandering
Bron: flickr/ Eric Wüstenhagen

In de Tweede Kamer rond de tafel met experts

De Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking i gaat vandaag rond de tafel met experts op het gebied van klimaatstrategie. Het rondetafelgesprek geeft Kamerleden de gelegenheid zich te laten informeren over een bepaald onderwerp door organisaties, deskundigen en andere personen.

De Internationale Klimaatstrategie duidt op de ambitie van de EU en Nederland, zoals omschreven in bijvoorbeeld het coalitieakkoord, om bij te dragen aan klimaatacties in landen buiten de Unie. De Commissie spreekt vandaag onder andere met organisaties als KNMI, Wageningen University Research en Artsen Zonder Grenzen. Op het programma staan de onderwerpen water, landbouw en gezondheid.


En verder...

Vindt in de Tweede Kamer vandaag de analyse en opvolging plaats van de uitspraak die het Europese Hof van Justitie i in november 2022 deed over UBO-registers. De toegankelijkheid van persoonsgegevens in dit register is volgens het Hof in strijd met privacyrechten en dus is het aan minister Kaag i om samen met de Tweede Kamer de inrichting van het UBO-register aan te passen.

In Brussel, het hoofdkwartier van de NAVO i, worden vandaag voor de tweede dag op rij de ministers van defensie van de NAVO-landen verwelkomd. Op deze tweede dag van de NAVO-top zijn ook afgevaardigden van Finland en Zweden, geen NAVO-leden, welkom. De zware dossiers werden gisteren al behandeld, vandaag staat voornamelijk in het teken van de groepsfoto en persconferentie.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

15 februari

Europees Parlement

Plenaire vergadering

15 februari

Tweede Kamer

Rondetafelgesprek Internationale Klimaatstrategie

15 februari

Tweede Kamer

Opvolging uitspraak Hof van Justitie EU

15 februari

NAVO

NAVO-top met ministers van defensie