Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

Deze Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat daarbij om

  • internationale handel
  • ontwikkelingssamenwerking
  • de millenium ontwikkelingsdoelen
  • het internationale mileu- en klimaatbeleid.

E-mailadres: cie.buhaos@tweedekamer.nl

De commissie werd in 2012 ingesteld.


Voorzitter is J. (Jorien) Wuite. Ondervoorzitter is P.J.Th. (Pim) van Strien.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Amhaouch, M.Amhaouch, M.CDA
2Salima BelhajBelhaj, S.D66
3Ernst BoutkanBoutkan MA, E.Volt
430-Ruben BrekelmansBrekelmans MPA, MSc, R.P.VVD
5Corinne Ellemeet_ portret__28Ellemeet, Drs. C.E.GL
6DerkJanEPPINKEppink, Mr.Drs. D.J.JA21
7S.J.F. (Stieneke) van der Graaf LL.M (Bron: Website Christenunie.nl / Foto: Kjell Schipper 2018)Graaf LL.M, S.J.F. van der CU
8Liane den Haan (Patricia Steur)Haan, N.L. denTweede Kamerfractie-Den Haan
9A.R. (Alexander) Hammelburg MScHammelburg MSc, A.R.D66
1040-Erik HaverkortHaverkort MSC, E.A.VVD
1125-Jacqueline van den HilHil, J. van denVVD
12R.H. (Romke) de JongJong, R.H. deD66
13Foto R.J. (Roelien)  KammingaKamminga, Drs. R.J.VVD
1435-Jan KlinkKlink, Ir. J.J.VVD
15Mr. A. (Anne) KuikKuik, Mr. A.CDA
16Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
17Drs. T.M.T. (Tom) van der LeeLee, Drs. T. M.T. van derGL
18Mulder, Drs. A.H.Mulder, Drs. A.H.CDA
19RS34563_2021_SP_Portretten_Michiel_085Nispen, Mr. M. vanSP
20katiPiri, Drs. K.P.PvdA
21Caroline van der PlasPlas, C.A.M. van derBBB
22Foto R. (Raymond) de RoonRoon, Mr. R. dePVV
23S.H. (Sylvana) SimonsSimons, S.H.BIJ1
24Sjoerd-Sjoerdsma2Sjoerdsma MSc, Sj.W.D66
25Ir. Ch. (Chris) Stoffer (Bron: Website SGP / van der wal Fotografie)Stoffer, Ir. Ch.SGP
26Pim van StrienStrien, P.J.Th. vanVVD
27Teunissen, Ch. (Christine)Teunissen, Drs. Ch.PvdD
28Joris ThijssenThijssen, Ir. J.PvdA
29Foto V.D.D. (Danai) van WeerdenburgWeerdenburg, Mr. V.D.D. vanPVV
30Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD
31Foto G. (Geert)  WildersWilders, G.PVV
32J. (Jorien) WuiteWuite, J.D66

2.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2013-07-09 33694 - Internationale Veiligheidsstrategie  
2013-05-14 33625 - Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen  
2011-10-10 33042 - Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)  

3.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2021-09-06 35904 - Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik i groen vinkje
2021-03-11 35761 - Initiatiefvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen i 2e
2020-10-10 35595 - Wijziging Verzamelwet Brexit ivm aanpassing van de termijn waarbinnen regelgevende bevoegdheden ten behoeve van overgangssituaties gelden i groen vinkje

4.

Dossiers (begrotingen)

2022-11-24 36250 XVII - Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 (Najaarsnota) groen vinkje
2022-09-20 36200 XVII - Vaststelling begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 i groen vinkje
2022-05-25 36120 XVII - Wijziging begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2022 (Voorjaarsnota) i groen vinkje

5.

Dossiers (overige)

2022-12-22 36253 - Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer  
2022-08-23 36180 - Doen waar Nederland goed in is - Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking  
2022-03-18 36045 - Situatie in de Oekraïne