Tweede Kamer stemt in met behandelvoorbehoud voor hervormingen Europese verkiezingen

woensdag 1 juni 2022, 12:30

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer heeft gisteren de regering verzocht een parlementair behandelvoorbehoud i te laten vastleggen bij het EU-voorstel over de verkiezingen van leden van het Europees Parlement i door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen.

Het Europees Parlement stemde begin mei in met een voorstel om de procedure rondom de verkiezingen van het Europees Parlement te wijzigen. Zo zouden kiezers twee stemmen moeten krijgen, waarvan ze er een kunnen uitbrengen op een 'transnationale' kandidatenlijst. Daarop staan kandidaat-Europarlementariërs uit alle lidstaten die 28 extra parlementszetels mogen vullen. Ook zou de symbolische dimensie van de verkiezingen moeten worden benadrukt door de verkiezingen niet meer over vier dagen te spreiden, maar Europadag i op 9 mei als enige verkiezingsdag in te stellen.

Het Europees Parlement wil met deze wijzigingen onder andere meer mensen naar de stembus trekken en de populariteit van het Parlement vergroten. Eerdere pogingen om de Europese Parlementsverkiezingen te hervormen zijn vaak gestrand, omdat alle lidstaten met de voorstellen moeten instemmen.

Een parlementair behandelvoorbehoud kan worden aangevraagd als het parlement een voorstel dat in de Raad van Ministers besproken wordt erg belangrijk vindt voor Nederland. Met het behandelvoorbehoud vraagt het parlement de regering om niet met het voorstel in te stemmen voordat het hierover een debat heeft plaatsgevonden. Vervolgens moet de regering de Kamer(s) informeren over de voortgang.

Bron: Tweede Kamer