Geleidende brief - Initiatiefnota van de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 36096 - Initiatiefnota van de leden Omtzigt, Kuiken, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 12-05-2022
Publicatie­datum 12-05-2022
Nummer KST360961
Kenmerk 36096, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 096

Initiatiefnota van de leden Omtzigt, Arib, Azarkan, Dassen, Simons en Van der Plas, Recht doen waar recht ontbreekt

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 mei 2022

Hierbij bieden wij u aan de initiatiefnota «Recht doen waar recht ontbreekt».

Omtzigt

Arib

Azarkan

Dassen

Simons

Van der Plas

kst-36096-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 096, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.