Montesquieu Instituut pleit in nieuwe bundel voor sterkere rol Kamervoorzitter tijdens formatie

dinsdag 22 maart 2022, 14:47

DEN HAAG (PDC i) - Het Montesquieu Instituut roept op tot het versterken van de rol van de Kamervoorzitter tijdens het formatieproces. Dat doet zij in de vandaag gepubliceerde evaluatie 'Lang, heel lang' over de kabinetsformatie van 2021.

In de bundel belichten de auteurs de formatie van 2021 vanuit verschillende hoeken. Zo komt onder meer de invloed van de verkiezingen op het formatieproces, het verloop van de formatie zelf en een evaluatie van de nieuwe bestuurscultuur aan bod. De bundel bevat daarnaast thematische bijdragen over het regeerakkoord, het Europees beleid en de constitutionele plannen van het nieuwe kabinet.

In het slotwoord concluderen eindredacteuren Aalt Willem Heringa en Jan Schinkelshoek dat door het vervangen van de Koning(in) in de formatie een sturende hand bij de onderhandelingen mist. Dat is onder meer belangrijk, stellen zij, omdat door versnippering de verhoudingen in de Kamer steeds complexer worden. Op 21 maart 2022 is de negentiende bundel van het Montesquieu Instituut overhandigd aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Bron: Montesquieu Instituut