Nieuwe EU-regels voor duurzamere en ethisch verantwoorde batterijen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 15 november 2023.

Nu dat batterijen een strategische markt worden, werkt het Europees Parlement i aan nieuwe regels om de ecologische, ethische en sociale zaken die eraan verbonden zijn aan te pakken.

Ten minste 30 miljoen emissievrije voertuigen zullen tegen 2030 op Europese wegen rijden. Terwijl het gebruik van elektrische voertuigen de uitstoot van broeikasgassen wellicht aanzienlijk zal verlagen, hebben ze een milieuonvriendelijk nadeel: de batterijen.

Het Europees Parlement werkt aan een herziening van de richtlijn inzake batterijen om te verzekeren dat batterijen hergebruikt, gereviseerd of gerecycleerd kunnen worden aan het einde van hun levenscyclus.

Het verslag werd door de milieucommissie op 10 februari aangenomen en wil de volledige levenscyclus van het product regelen, vanaf het ontwerp en consumptie tot ze gerecycleerd worden tot nieuwe producten. Het voorstel is gerelateerd aan het actieplan van de EU-strategie voor circulaire economie en de EU-industriële strategie.

Hoe worden batterijen geklasseerd?

EP-leden hebben een oproep gedaan voor de introductie van een nieuwe categorie van batterijen voor “lichte vormen van transport” zoals e-bikes en e-scooters, door het toenemend gebruik en de technische ontwikkelingen. De nieuwe categorie sluit zich aan bij de categorieën draagbare batterijen, autobatterijen en industriële batterijen.

Batterijen: een strategische markt voor de EU

De mondiale vraag naar batterijen zal tegen 2030 14 keer groter worden, waarvan 17% van die vraag uit de EU. Dit wordt voornamelijk gedreven door de groei van de digitale economie, hernieuwbare energie en koolstofarme mobiliteit. De toename van elektrische voertuigen die batterijen gebruiken, zal van deze markt wereldwijd een strategische markt maken.

De ecologische voetafdruk van batterijen verkleinen

Batterijen zullen een etikettering krijgen met hun ecologische voetafdruk zodat hun impact op het milieu transparanter wordt. De commissie wil bovendien dat het de volledige levenscyclus van de batterij omvat. Ze wil ook garanderen dat nieuwe batterijen minimumlevels van gerecycleerd kobalt, lood, lithium en nikkel bevatten.

Meer recyclering van batterijen

In 2019 werd 51% van de verkochte draagbare batterijen ingezameld om te recycleren. Voor elk type batterij zijn er specifieke recycling-procedures omwille van de verschillende metalen en onderdelen die gebruikt werden tijdens het productieproces.

Het verslag eist strengere inzamelingsdoelstellingen voor draagbare batterijen (70% tegen 2025, vergeleken met het oorspronkelijke voorstel van de Commissie van 65%; en 80% tegen 2030 in plaats van 70%); en voor batterijen voor lichte vormen van transport (75% tegen 2025 en 85% tegen 2030). Bovendien moet alle afval van autobatterijen, industriële batterijen en batterijen van elektrische voertuigen ingezameld worden.

De problemen van grondstoffen voor batterijen aanpakken

De productie van batterijen is grotendeels afhankelijk van de import van essentiële grondstoffen, voornamelijk kobalt, lithium, nikkel en mangaan, wat een aanzienlijke sociale en ecologische impact heeft.

Om de schending van mensenrechten aan te pakken en te verzekeren dat batterijen ethisch meer verantwoord zijn, steunen Europarlementariërs de introductie van een verplicht grondig onderzoek van batterijproducenten. Ze zullen voorwaarden moeten naleven rond de risico’s van bevoorrading, verwerking en de handel van grondstoffen, chemicaliën en secundaire grondstoffen.

Volgende stappen

Het Parlement zal naar verwachting tijdens de plenaire sessie van maart over de voorgestelde maatregelen stemmen. Daarna zullen de onderhandelingen met EU-regeringen van start gaan.

Meer lezen over de circulaire economie

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20220228STO24218